CoolTrim

Få ut mer kyleffekt från erbefintliga kyllösning med CoolTrim saneringstjänster. KoldTune går ett steg längre än CoolCheck genom att lösa identifierade kylningsproblem, som kan hjälpa er att förbättra driftstabilitet, tillförlitlighet och effektivitet i erdatahall.

Efter en CoolTrim, kommer erbefintliga kyllösning att kunna kyla mer IT-utrustning med befintlig kylningsinfrastruktur och därmed fungera mer effektivt.

Vad som ingår:

  • Planering: Efter ett inledande besök på plats för att samla in grundläggande information, utformar vi en plan för arbetet och går igenom den tillsammans med kunden.
  • Omfördelning av luftflöde: En lösning för komplett återbalans av luftflöden samt tätning av alla rimliga icke åtgärdade öppningar i upphöjda golv.
  • Perforerade plattor: Justering av antal och placering av perforerade plattor.
  • Justering av kylenheter: Omkalibrering av värden som bör uppnås på kylaggregat, samt eventuellt stänger av överkapacitet.
  • Återcirkulering av luft: Genomgång av återcirkulationen av rum- och rack-luftflöden.
  • Rekommendationer för allmänna inställningar: Ger rekommendationer om allmänna inställningar för en miljö med datagolv.
  • Efteranalys: Analyserar rummet efter åtgärder.
  • Rapportering: Efter avslutad genomgång ger vi en rapport med detaljer kring effektivitetsförbättringar, en modell av luftflöden och rekommenderade metoder för framtida enheters installation och konfiguration.

Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift