Switchar för operationssalar

I dagens operationssalar blir det allt vanligare med tillgång till avancerade databaserade bildsystem som ett stöd och hjälp under operationen. Ofta från flera olika typer av bildkällor. (datorer) En opererande kirurg och assisterande personal behöver enkel och tillförlitlig tillgång till information från olika monitorer samtidigt.

Beroende på typ av operation behöver information från olika system kunna visas på olika monitorer vid olika tillfällen. Vid en urologisk operation är kirurgen rent fysiskt placerad i ett annat läge än vid en hjärtoperation. Därför måste samma monitor kunna visa bilder från olika källor vid olika operationer.

Lösningen för detta är en avancerad switch som ger möjlighet att flytta en monitorbild från en monitor till en annan eller att dela information från en dator med på många monitorer samtidigt. Ett annat önskemål är ofta att kunna lägga upp en monitorbild på en projektor eller videovägg.

En switchlösning gör det dessutom möjligt att enkelt ställa om lösningen för olika tillfällen. Med andra ord kan t.ex. varje typ av operation få sin standard inställning. Eller varje kirurg kan få sin egen standard inställning enkelt lagrad i switchen.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift