Rådgivning vid EPC

Vi anser att rådgivning och försäljning är två helt olika saker

RackTech har en unik kunskap kring energi och energistyrning baserat på många års erfarenhet. För oss innebär ett konsultuppdrag enbart rådgivning. Inte att vi säljer de produkter som ibland är lösningen på ett specifikt problem. Vår kund kan alltid vara säker på att de råd vi ger är helt opartiska och inte anpassade för att passa en kommande offertrunda! Den bästa lösningen på kundens problem är alltid i vårt fokus!

En fastighet lever ofta under många år och anpassas successivt till den rådande miljön och användarens skiftande krav. På samma sätt som t.ex. styrtekniken utvecklas över tiden så åldras och förändras ofta även de omgivande systemen för bl.a. klimat, ventilation, kraft och värme. Problem och driftstörningar uppstår och skall lösas på bästa sätt. Att söka lösningen på dessa problem tar tid från andra uppgifter vilket gör att ”snabbt och kanske inte helt rätt” ofta blir resultatet. RackTech har en gedigen kunskap om de frågor och problem som kan förekomma kring klimat och energimiljön och kan hjälpa er med expertråd och lösningar på ett opartiskt, kostnadseffektivt sätt.

Det kan röra sig om enstaka problem där man vill diskutera med ett kunnigt ”bollplank” för att kunna komma vidare. Eller de frågeställningar som uppkommer när det är dags att flytta, bygga om eller bygga nytt. Vad bör man tänka på? Vilka regler, krav och normer är aktuella? Hur löser vi kraft, och klimat, styr och ventilation på bästa och mest energieffektiva sätt? Hur kan vi skapa ett så ”Grönt klimat” som möjligt?

Oavsett om det gäller ett enstaka tillfälle och ett enskilt problem eller om det handlar om att ta ett ”omtag” för att skapa en optimal miljö så kan ni utan förpliktelser om längre engagemang använda vår kunskap för mer eller mindre komplexa frågeställningar kring era fastigheters energi och klimatfrågor.

Inga startavgifter. Inga grundavgifter. Inga förpliktelser. Ni betalar enbart timdebitering för den tid ni använder!

Exempel på några av våra tjänster:

Rådgivning för EPC projekt med extern leverantör

Rådgivning och bollplank. Det kan vara skiftande frågeställningar rörande något eller några av alla olika delsystem som t.ex. kyla, kraft, styr och klimat. Vi är opartiska och kan hjälpa er med allt från en opartisk förstudie och nuläges analys till att skapa tydliga målbilder och underlag för offertförfrågan till tänkbara EPC leverantörer.

Vi kan agera oberoende bollplank för att bedöma de olika alternativ som offereras till er och vi kan agera som er kravställare och kunniga motpart gentemot vald leverantör. Vi kan vara er projektledare och vi kan besiktiga de installationer som görs och granska det resultat som uppnås. Kort sagt, vi kan avlasta er hela eller delar av projektet eller vara ert bollplank vid enskilda frågor i projektet.

Rådgivning för EPC projekt i egen regi

EPC i egen regi är ofta en bättre ekonomisk lösning för kunden/fastighetsägaren än en vinstdelning med EPC leverantör. Målsättning skall vara att beställaren tillhandahåller medel för investeringen och får tillbaka energivinsten direkt vid utförda åtgärder. Vi kan hjälpa era att genomföra detta!

Rådgivning och bollplank. Vi kan hjälpa er med allt från en opartisk förstudie och nuläges analys till att skapa tydliga målbilder om vad som är möjligt att uppnå.

Vi kan prioritera och planlägga för att uppnå de uppsatta målen. Vi kan rekommendera lösningar och produkter för att nå målsättningen och vi kan hjälpa er med underlag för förfrågan till leverantörer och entreprenörer. Vi kan agera projektledare och se till att tidplanen hålls och att rätt produkter installeras.

Vi kan besiktiga och göra efterkalkyler för att verifiera att målsättningen uppnås.

Observera att vi inte levererar någon utrustning till er, vi är opartiska och strävar efter att göra ett så effektivt projekt för vår kund som möjligt. Kort sagt, vi kan avlasta er hela eller delar av projektet eller vara ert bollplank vid enskilda frågor i projektet.

Utbildning i praktisk energioptimering för fastighetsskötare och drifttekniker

Oavsett vilken form av EPC lösning ni väljer så är kunskapsöverföring till er egen personal en viktig faktor för att över tid garantera att investerad tid och medel ger så bra utfall som möjligt. Vi kan genomföra anpassad praktisk utbildning i både era befintliga system och tillkommande system under ett EPC projekt för att maximera ert ekonomiska utbyte av projektet.

Vi har en väl beprövad metodik för detta som vi genomför dels i anslutning till EPC projekt och dels genomför till kunder som ”bara” söker en bra, effektiv praktiskt inriktad utbildning för fastighetsskötare och drifttekniker. Läs mer här: energiutbildning.

Välkommen för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift