NTP LED stor Display

Stor display med 100mm (4″) höga 7-segment LED siffror och ”Power over Ethernet” i ett högkvalitativt aluminiumchassi.

  • 4 eller 6 siffror röda LED Display
  • 100mm stora siffror, synliga över 50 meter
  • 12h/24h Tids option
  • ”Power over Ethernet”, ingen elbehövs dra fram
  • Hög kvalitet aluminium chassi
  • DHCP eller statisk IP address
  • Telnet konfiguration

Kontakta oss för mer information och prisuppgift