Fordons-detektor för kameraanslutning

Nätverkskamera

DB1 och DB2 är induktiva slingdetektorer som känner av fordon och andra metallföremål. De kan med fördel kopplas till våra övervakningskameror så att inspelning kan igångsättas av ett passerande fordon.

Säkrare identifiering med slingdetektorn

De flesta kameror har förvisso en inbyggd rörelsedetektor som känner av förändringar i bilden, men den funktionen är inte helt stabil i utomhusmiljön eftersom skuggor och ljus olika tider på dygnet lätt kan lura kameran. Med slingdetektorn löser du det problemet. Dessutom kan du låta kameran startas innan föremålet kommer in i bild om det är önskvärt.

Användningsområden: Överallt där fordon eller metallföremål behöver detekteras, till exempel öppnings- och säkerhetsutrustning för garage- och industriportar, grindar och bommar, parkeringsanläggningar m m.

Den känner störningar i magnetfältet

Enheten ansluts till en slinga som läggs ned i körbana eller golv. Detektorn skapar ett magnetfält runt slingan. Fordon eller metallföremål som passerar över slingan orsakar en störning i magnetfältet. Detta registreras av detektorn och en slutning sker i ett relä. Det är denna port på enheten som du ansluter till övervakningskameran så att inspelning påbörjas.

För att ansluta mot reläutgångarna på enheten behövs en standard 11-polig relä-sockel (art.nr. 28-0365)

  • Passar alla kameror med larmingång
  • Kompakt enhet endast: 38 x 76 x 72 mm
  • Klarar temperaturer ner till -40°

Kontakta oss för mer information och prisuppgift