Bygga datagolv

Bygga datagolv

Datagolv

Ett serverrum eller datahall med ett riktigt datagolv har många fördelar. Datagolvet fungerar som en effektiv luftkanal där kyld luft distribueras under golvet och kan tas upp på rätt ställe genom olika typer av ventilationsgaller eller golvplattor. På detta sätt får man ett mycket effektivt sätt att kyla utrustning som är placerad på olika ställen i rummet samtidigt som man även har en stor flexibilitet.
 
Flyttas utrustning eller ny utrustning tillkommer så är det enkelt att ta upp ny ventilation och även att stänga den gamla. Med ett datagolv har man alltid en kyllösning som passar även om tekniken i rummet förändras.
 
Ofta förlägger man även el och datakablage under golvet. Det blir en mycket flexibel lösning då kablaget kan tas upp ur golvet i direkt anslutning till aktuell utrustning. Flyttas utrustning eller ny tillkommer öppnar man enkelt en ny lucka och skapar ett nytt uttag.
 
Golvplattor finns av många olika typer. I IT-miljöer används främst plattor med antistatiska egenskaper för att förhindra uppkomst av statisk elektricitet som annars kan påverka driften av servers och annan teknisk utrustning. Våra installationsgolv möter även dagens höga krav på brandskydd och bärighet. Med det utbud av olika plattor som finns så går det alltid att hitta en optimal lösning anpassad till kundens krav. Datagolv/Installationsgolv används inte bara i serverrum och datahallar.

Stora fördelar även i andra miljöer!

Det finns stora fördelar med datagolv eller installationsgolv i många andra typer av miljöer. En kontorsmiljö eller en utställning har mycket att vinna på att använda ett installationsgolv. Med kablage under golvet blir det enkelt att flytta om arbetsplatser, utställningar, osv…
 
Vi levererar marknadsledande system av installationsgolv och erbjuder en stor valfrihet av golvplattor och ytbeläggningar. Vi kan hjälpa er från idé till ett komplett installerat system.
 
Nedan visas alla olika typer av datagolv samt vad man behöver, både när man bygger datagolvet samt om man till exempel behöver större luftgenomströmning i befintligt datagolv. Läs mer om datagolv på datagolv.se.

Vi gör gärna ett förslag på layout med installationsgolv för just er miljö. Layoutförslaget som tas fram är kostnadsfritt.
Upphöjda golv i tekniska miljöer kalas allmänt för installationsgolv. Oftast är installationsgolv uppbyggt av lösa golvplattor som vilar på ett underrede av stål.
Stabila underreden av högsta kvalitet är en förutsättning för alla lyckade projekt.
Med hjälp av rumsapparater kan du styra luftflöden mot rack i din datagolvsinstallation.
Används för att öka flödet av luft till serverracken
Klimataggregat tillsammans med ett installationsgolv!
När man vill ha fördelarna av "vanligt" golv tillsammans med fördelarna av installationsgolv!
Installationsgolv i sten eller klinker, används i entréer, hisshallar
Skyddskåpa som monteras utanpå 19" stativ för att ge skydd mot åtkomst eller sabotage.
Allt installationsmaterial du kan tänkas behöva vid golvbygget.
Ta fram kablarna där dom behövs på ett snyggt och effektivt sätt.
Används när du behöver lyfta plattor i ditt datagolv
Snabb och effektiv elinstallation i datagolvet
Speciella golv för speciella behov
Exempel på installationsgolv och fördelarna med att ha det
Största och bästa utbudet vid köp av golvplattor för datahallar!
Installationsgolv som är anpassade efter ställverk
Exempel på lösningar kring datagolv i serverrum och datahallar
Olika lösningar kring datagolv och installationsgolv på parkett!
Kostnadsfri offert för installationsgolv
Vi gör gärna ett förslag på layout med installationsgolv för just er miljö. Layoutförslaget som tas fram är kostnadsfritt.
Installationsgolv
Upphöjda golv i tekniska miljöer kalas allmänt för installationsgolv. Oftast är installationsgolv uppbyggt av lösa golvplattor som vilar på ett underrede av stål.
Underreden
Stabila underreden av högsta kvalitet är en förutsättning för alla lyckade projekt.
Rumsapparater
Med hjälp av rumsapparater kan du styra luftflöden mot rack i din datagolvsinstallation.
Golvfläkt för serverrack
Används för att öka flödet av luft till serverracken
Klimatgolv
Klimataggregat tillsammans med ett installationsgolv!
Fast installationsgolv
När man vill ha fördelarna av "vanligt" golv tillsammans med fördelarna av installationsgolv!
Installationsgolv sten/klinker
Installationsgolv i sten eller klinker, används i entréer, hisshallar
Skydd av korskoppling
Skyddskåpa som monteras utanpå 19" stativ för att ge skydd mot åtkomst eller sabotage.
Installationsmaterial
Allt installationsmaterial du kan tänkas behöva vid golvbygget.
Kabelgenomföringar
Ta fram kablarna där dom behövs på ett snyggt och effektivt sätt.
Plattlyftare
Används när du behöver lyfta plattor i ditt datagolv
System ENSTONET
Snabb och effektiv elinstallation i datagolvet
Glasgolv
Speciella golv för speciella behov
Standard Installationsgolv
Exempel på installationsgolv och fördelarna med att ha det
Golvplattor
Största och bästa utbudet vid köp av golvplattor för datahallar!
Ställverksgolv
Installationsgolv som är anpassade efter ställverk
Datagolv
Exempel på lösningar kring datagolv i serverrum och datahallar
Datagolv med parkett
Olika lösningar kring datagolv och installationsgolv på parkett!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift