UPS System

UPS System (Uninterruptible Power Supply) är den samlade beteckningen av den utrustning som tillhandahåller el i situationer då den ordinarie strömförsörjningen inte fungerar eller har upphört. Kortfattat kan man säga att det är en lösning som fungerar likt stora reservbatterier. UPS används framförallt i sammanhang där det ger allvarliga konsekvenser om strömmen faller bort. Datahallar, hissar, medicinutrustning, sjukhus, låssystem, larm mm.

En UPS kan var inkopplad på den ordinarie matningen av ström så kallad online UPS och kan då ha funktioner som tex ”rening” av strömmen. Det kan vara filtrering för att undvika spänningsfall och överspänningar, övertoner, eller spänningsspikar. Dessa störningar kan orsaka allvarlig skada på känslig elektrisk utrustning och en UPS kan förhindra det.

UPS System och reservkraft blir en allt viktigare del för att garantera en säker IT-drift. UPS lösningen ofta en del i ett större koncept av reservkraft för driftkritiska miljöer där även dieseldrivna reservkraftsaggregat ofta ingår. RackTech fokuserar på systemtänkande och kan leverera kompletta lösningar av reservkraft med ett totalansvar.

Oavsett om det gäller en enstaka UPS lösning för den enskilda servern eller om det gäller en komplett kundanpassad systemleverans kan ni med förtroende vända er till oss. Vi har UPS lösningar från 500 VA till 30 MVA som standard och därutöver möjlighet att bygga kundspecifika anpassade lösningar.

Vi kan ge er en komplett lösning oavsett det gäller en enskild dator eller strömförsörjning av t.ex. ett sjukhus och vi tar ett totalansvar för hela leveransen.

Behöver ni ett mindre UPS system?

Kontakta oss så hjälper vi er. Vi har färdiga lösningar inklusive ip baserad övervakning till alla marknadens server fabrikat. Golv eller 19″ rackmontage. Utbytesbatterier till äldre UPS:er. Kontakta oss för prisuppgift.

Behöver ni ett större UPS system?

Ett större UPS System är en komplex teknisk lösning. Det finns många parametrar att ta hänsyn till. Effekt, driftstid, belastning, inkopplings system, anslutning mot ev. reservkraftverk, mm. Projektering, leverans, installation och service. Alla delar är viktiga för att få en väl fungerande enhet.

Standby UPS

Standby UPS, även känd som off-line UPS, består av en AC / DC och DC / AC-växelriktare, ett batteri, en statisk switch, ett lågpassfilter för att reducera kopplingsfrekvensen från den utgående spänningen, och en spänningsavledare. Standby systemet arbetar med ett omkopplarläge; AC input som en primär kraftkälla, och omväxlande till batteriet och som en backup vid strömavbrott. Omkopplaren är normalt på standby, och aktiveras endast vid strömavbrott och kopplar automatiskt på UPS:en när den behövs. Denna typ av UPS-system ger en hög grad av effektivitet, liten storlek och relativt låga kostnader. Dock har den en liten omkopplingstid vilket ibland är önskvärt att undvika.

Line Interactive UPS

En Line Interactive UPS har batteriet och AC-omriktaren ständigt ansluten till UPS-utgången, och batteriet kan laddas kontinuerligt samtidigt som batteriet kontinuerligt matar den anslutna utrustningen med ström.

Det som händer vid ett strömavbrott är att den anslutna utrustningen fortsätter att fungera utan avbrott medan batteriet i UPS:en slutar laddas. Detta är en lösning som används i de tillämpningar där man vill ha en lösning utan någon som helst omkopplingstid. Exempelvis för strömförsörjning av servers och datahallar.

Projektering

Vi hjälper er att välja rätt lösning oavsett om det gäller en enstaka standardlösning eller övergripande lösning med matning av dieseldrivet reservkraftsaggregat. Vi har kunskapen för att ställa rätt frågor och ta reda på om förutsättningarna finns.

Leverans

Vi levererar i rätt tid på rätt sätt. I samarbete med installatör oavsett om det är er ordinarie elinstallatör eller vår egen servicepersonal.

Installation

Vi installerar, testar och driftsätter systemet. Eller så delar vi jobbet med er ordinarie el installatör och kommer och slutbesiktigar och driftsätter. Vi tar ansvaret.

Service

Förutom UPS och dieseldrivna reservkraftaggregat har vi allt för det kompletta reservkrafts systemet. Utbytesbatterier, likriktare, övervakningskoncept, omkopplingar, mm.Välj ett tryggt serviceavtal i en nivå som passar ert system så kommer vi och testar kapacitet och kondition regelbundet. Och skulle mot förmodan olyckan vara framme och en driftstörning skulle uppstå så prioriterar vi självklart det. Kanske vet vi det tom innan ni upptäckt det genom vårt övervakningskoncept.

Låt oss lämna ett förslag på UPS / reservkraftslösning för ert behov. Välkommen!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift