Intelligent batterivisning

Bra kondition på batterierna i en UPS är en förutsättning för en bra funktion.

MMBM-2 Intelligent batteriövervakning är speciellt utformad för att kontinuerligt övervaka batterierna status och kondition. Utrustningen består av batterianslutna enheter kopplade till en central monitor. Monitorenheten presenterar en användarvänlig display som i realtid visar spänning, laddning och urladdning av ström samt batteriernas temperatur mm.

Unik analysfunktion av batteriernas kapacitet tillsammans med larmfunktion uppmärksammar användaren vid avvikelser och ger en möjlighet att åtgärda problem med UPS:en i tid och säkerställer en kontinuerlig funktion av UPS:en.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift