Intelligent batterivisning

MMBM-2 Intelligent batterivisning är speciellt utformad för batteriets dagliga övervakning och underhåll. Utrustningen består av batteri-anslutna enheter anslutna till en central monitor. Monitorenheten presenterar en användarvänlig display som i realtid visar spänning, laddning och urladdning av ström samt batteriets temperatur.

Unik kapacitetsanalys-teknik och larmfunktioner bistår användaren för att enkelt konstatera avvikelser, något som minskar arbetsbördan av batteriunderhållet och förbättrar säkerheten och tillförlitligheten i systemet.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift