Släckcentral

  • SC-1 är en central speciellt framtagen för att styra släckanläggningar med inertgas, CO2 eller andra gasformiga släckmedel.
  • SC-1 kan övervaka 3 separata brandsektioner varav två används för styrning av släcksystem medan den tredje sektionen kan användas för övervakning av centralen.
  • Både 1-sektionsberoende utlösning av två separata släckzoner och 2-sektionsberoende utlösning av en släckzon kan erhållas.
  • Kompakt utförande, stort urval av olika detektorer samt goda möjlighet till externa styrningar gör SC-1 idealisk i en lång rad av applikationer.

Allmänt

SC-1 kan övervaka 3 separata brandzoner. Två av dessa används för styrning av släckanläggning medan den tredje zonen normalt används för övervakning av centralen.

Centralen kan styras av de flesta förekommande detektortyperna t.ex. rök- värme- flam- och aspirerande detektorer.

Centralen kan erhållas för 1-sektionsberoende styrning av två separata släckzoner eller 2-sektionsberoende styrning av en släckzon. Tack vare den microprocessorstyrda konstruktionen kan även kundanpassade utföranden erhållas.

Uppbyggnad

SC-1 är en av marknadens kompaktaste släckcentraler. Elektronik samt batteripaketet inryms i en och samma kapsling. Alla anslutningar sker direkt på kretskortets plintar och trots det kompakta utförandet är inkopplingen enkel och logisk.

Alla funktioner styrs från två microprocessorer. Den ena styr centralens basfunktioner. Den andra styr brand- och utlösningsfunktioner och är lätt utbytbar vid eventuella uppgraderingar och/eller funktionsändringar.

Vid framtagandet av SC-1 har stor vikt lagts på användarvänlighet. Frontpanelen ger god överblick över centralens funktioner och driftstatus och aktuellt driftläge samt larm och felindikeringar är tydligt indikerade med separata lysdioder.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift