Serversafe 19″ – rackmontage i säkert skåp

Skydd mot bland annat brand och stöld

Med ServerSafe säkra serverrack är utrustningen skyddad mot bl.a. brand och stöld. Lämplig lösning för t.ex. servers, backupenheter och annan kritisk utrustning. Ett bra alternativ för t.ex. en backuplösning placerad externt till det ordinarie serverrummet.

ServerSafe racken är kompletta ”datahallar”. Inbrottssäkra, brandskyddade, försedda med kyla och brandsäkra kabelgenomföringar. erutrustning arbetar därför i en helt säker och klimatanpassad miljö. Skyddad mot stöld, brand och otillåten åtkomst.

Säkerhet

ServerSafe är helt skyddad mot brand, rök, spioneri, skadegörelse, terrorism, otillåten åtkomst, fukt m.m. ServerSafe är godkänd med brandklass S-120DIS enligt VDMA 2499, T1 och stöldskyddsklass Vds/Euro- standard PrEN 1143-1 klass 1, 2 eller 3. ServerSafe tillverkas enligt erEN ISO 9001.

ServerSafe levereras komplett och färdigtbyggt i en del. Det ger den absolut säkraste lösningen och medför även att ServerSafe uppfyller alla önskvärda krav på inbrottssäkerhet. ServerSafe är inbrottssäkert av grad 3, enligt VdS klass B. Säkrare än någon annan lösning på marknaden.

Mycket enkel installation

ServerSafe kan fås med 19″ rackmontage i olika storlekar upp till 42U (höjdenheter). Hela 19″ lösningen i racket kan enkelt skjutas ut ur racket på ”rails” för optimal åtkomst av utrustningen. Ni kommer med andra ord lätt åt utrustningen bakifrån för installation och service. Med ServerSafe behöver ni inte göra avkall på servicevänlighet eller funktion. Era befintliga ”färdiginstallerade” 19″ rack kan användas och installeras i ServerSafe. Kablage till ServerSafe installeras och förseglas med helt skyddad teknik. Upp till ca 100 kablage av olika storlek kan dras in till ServerSafe.

Enkel placering

ServerSafe är lätt och placera och tar liten plats. Med den genomtänkta konstruktionen med dörr enbart på framsidan kan det t.om. placeras med baksidan mot en vägg. Utrustningen är ändå lätt åtkomlig genom det utdragbara 19″ racket. Beräkna ca 1-2m2 golvyta. Genom sin täta konstruktion och höga densitet har denna typ av lösning en relativt hög vikt.

Olika storlekar

ServerSafe finns i ett antal olika storlekar för att erbjuda en så flexibel lösning som möjligt. Från små enheter för t.ex. enstaka backuplösningar till skåp som rymmer kompletta fullhöjdsrack. Även djupmåttet är väl tillgodosett med möjlighet till invändigt djupmått upp till 1150 m.m.

Ekonomisk lösning

För att garantera en optimalt säker drift av kritiska system finns ingen bättre lösning. Till en rimlig kostnad fås allt önskvärt skydd i ”ett grepp”. Ingen eller mycket låg kostnad för projektering osv. En fast kostnad för ett optimalt skydd. En leverantör av hela lösningen. ServerSafe är dessutom till skillnad från ett serverrum lätt att flytta vid behov. Livslängden på systemet är mycket lång.

Kylning

Mycket hög effekt på kylning kan erhållas. Antingen via luftcirkulation eller med vattenbaserade kylsystem. Kylsystem kan även installeras med redundans om så önskas. Placeringen av kylsystemet är mycket flexibel. Ovanpå skåpet, jämte skåpet eller med kylenheten placerad i angränsande rum för lägsta ljudnivå.

Övervakning

Safecontrol är ett övervakningssystem med nätverksanslutning som övervakar alla kritiska värden. Temperatur, försök till intrång, m.m. kan upptäckas och åtgärdas på ett tidigt stadium.

ServerSafe kan även förses med Safeguard som genom aktiv detektering upptäcker, larmar, och i de fall det krävs även släcker en ev. begynnande brand inne i skåpet. Rökdetektorer känner av ev. rökbildning. Godkänt, skonsamt släckmedel (gas) används.

Specifikation

Brandklass:S120DIS enlig VDMA 24991 T1.
Säkerhet 1-dörrssystem:Ja, enbart framdörr för godkänd inbrottssäkerhet
Stöldskyddsklass:Vds/Euro Standard PrEN 1143-1 klass 1, 2 eller 3.
Standardlåsning:1 st nyckellås Vds klass 1 eller 2.
Låstillval:
  • Mekaniskt kombinationslås
  • Elektroniskt kodlås
  • Självlåsande elektroniskt kombinationslås
  • Paniklåsningsutrustning
  • Automatisk flamskyddslåsning – även vid kabelbrott
Sockel:Anpassad för gaffeltrucklyft.
Inredningssystem:Anpassat till 19″-teknologi.
Kylenhet:
  • Kapacitet 800W/1200W.
  • CFC-fri (134 A) medium kylning.
  • Luftcirkulerande kondenseringsenhet.
  • Digital termometer/termostat med larm.
Tid för brandskydd:30, 60 eller 90 minuter.
Växelström:230V, 50Hz.
Säkring:3,5 A
Tillverkningsland:Tyskland
Garanti:10 år
Ljudnivå:<50dB(A) på 1 meters avstånd

Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift