ePowerSwitch-4För IP-nät: fjärrstyrd strömlist med inbyggd webbserver

• Stänga av och sätta på utrustning via webben (fjärrstyrd omstart)
• Ideal för fjärrstyrd hantering av servers och uthyrning av serverutrymme
• Operera via vilken webbläsare som helst – inga behov av särskild programvara
• Snabb installation under alla operativsystem
• Kostnadseffektiv
• Möjlighet att byta kapacitet mellan 230V och 10A

Orginalet

EpowerSwitch är en intelligent strömlist med individuella kontrollerbara elkontakter för att sätta på eller stänga av upp till fyra kontakter. Speciella kännetecken: vid strömavbrott kommer ePowerSwitch ihåg om kontakterna var påsatta eller avstängda, och återställer till rätt värde när strömmen kommer tillbaka.

Senaste nytt!

Den ursprungliga ePowerSwitch har förbättrats väsentligt och kallas nu ePowerSwitch-4. Dess installation, konfiguration och funktionalitet (förutom avsaknaden av Guard-funktion) är identisk med ePowerSwitch D4 Guard.

Applicerbarhet

• Hantering av fjärrstyrda nätverk, till exempel omstart av specifika servers och annan fjärrstyrd utrustning.
• Serverfarmar, Internetleverantörer, uthyrning av serverplats
• Plus mycket mer
Viktiga funktioner
• Fyra separata lösenord för varje uttag plus ett gemensamt administratörslösenord
• Funktion för automatisk omstart, t.ex. för att via fjärrstyrning omstarta routers
• Kan också kontrolleras genom användarens egna program

Kompabilitet

EPowerSwitch är helt oberoende av plattform och operativsystem när det gäller operatorstation, förutsatt att den stödjer TCP/IP och har en grafik-kapabel webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller Firefox). EPowerSwitch är också oberoende av om andra servers är kopplade till nätverket.

Säkerhet

EPowerSwitch är skyddad mot obehörig åtkomst med krypterat användarnamn och lösenord. Förutom administratören – som kan tillgå alla uttag – kan fyra användare definieras, där var och en av dessa fyra användare kan se och kontrollera vilken kombination av uttag som helst. IP-filter, specifika IP-adresser eller adressintervall kan tillåtas eller nekas. Nätverkskonfigurationens alternativ kan inaktiveras för att säkerställa att endast användare med fysisk tillgång till en enhet (genom V.24-gränssnitt) kan genomföra inställningar på den.

Den senaste läget (av eller på) är permanent lagrat i enhetens inbyggda minne och därmed omedelbart tillgänglig igen efter ett strömavbrott. Alternativt, kan strömlisten ställas in så att uttagen automatiskt får ett visst värde efter strömavbrott. För att förhindra strömtoppar, blir kontakterna också sekventiellt påslagna med en kort fördröjning vid återstart.

Installering

Installationen är enkel och kan utföras på ett av tre följande sätt:
• Seriellt gränssnitt (kabel medföljer) med vilket terminalprogram som helst från vilken PC som helst
• Använda programmet ePowerSwitch Finder för Windows, som identifierar alla nyinstallerade ePowerSwitch-produkter i samma segment (oavsett IP-adress) och utför deras konfiguration. Denna funktion kan av säkerhetsskäl stängas av.
• Via en inbyggt, webbaserat administrationsgränssnitt. Även denna funktion kan av säkerhetsskäl stängas av.

Operationer

Anslutna användare kan kontrollera valda delar av strömlisten genom att helt enkelt skriva in IP-adressen till motsvarande ePowerSwitch i en webbläsare. EPowerSwitch webbplats visas då med inloggningsruta. Om Administratörslösenordet skrivs in, kommer alla uttags nuvarande status att visas. Användaren kan sedan välja om uttag ska vara på eller av genom att klicka på motsvarande knapp på webbsidan. Om lösenordet för en specifik kontakt skrevs in, kommer bara den kontakten att visas och kunna kontrolleras.

Om flera användare försöker logga in till en kontakt samtidigt, kommer den första användaren som loggat in att behålla kontrollen, såvida den användaren gör någonting inom en specifik tidsrymd.

Automatisk omstart

Routers och andra enheter måste ibland startas om. Normalt leder omstart till att kontakten stängs av. Detta kan förhindras med en funktion för automatisk omstart: när rätt knappar trycks ner, kommer ansluten utrustning att stängas av och automatiskt sättas på igen efter tio sekunder.

Programmering

Ett gränssnitt för programmering har implementerats för automatiska operationer till IT- och industriapplikationer. Med denna nya funktion, uttagens status visas och kontrolleras på ett än mer avancerat sätt. Vanliga programmeringsspråk och Visual Basic, C++ och Delphi kan användas.

Seriell manövrering

Som ett alternativ till nät, kan ePowerSwitch kontrolleras via det inbyggda seriella gränssnittet med hjälp av ett enkelt kommandospråk.

Rackmontering eller väggmontering

EPowerSwitch-4 kan monteras i ett 19" rack eller på en vägg eller på möbler med hjälp av klamrar (ingår).

Kontakta oss för mer information och prisuppgift