Rumsapparater

Med hjälp av rumsapparater kan ni styra luftflöden mot rack i erdatagolvsinstallation. Finns som lagervara i begränsat antal, vid större mängd är det en beställningsvara.

Kan kombineras med vinklade golvgaller.

Fläktstyrning i 10 steg, max 58 W:
400 – 650 m3/h vid 20 Pa i golvet.
250 – 500 m3/h vid 0 Pa i golvet.

Elbatteri 250 W eller 500 W eller elanslutning 1 fas stickkontakt 220 V 60 Hz

Styrning genom LCD display

Funktion, temperaturen i rummet regleras genom en rumsgivare samt golvgivare som är integrerad i rumsapparaten. Kylfall, då rumstemperaturen överstiger börvärdet öppnar spjället mot golvet om temperaturen i golv är lägre än rumstemperaturen, vice versa för värmefallet.

Fläkthastighet kan ställas in manuellt eller automatiskt beroende på temperaturavvikelse från börvärde. Kan ställas in som master eller slav. Ihopkoppling med RJ45 dataledning Kat 5 kan utföras då man vill samköra rumsapparaterna (tex 1 master upp till 8 slavar), exempelvis i ett mötesrum. Möjlighet att koppla upp till överordnad styrutrustning antingen direkt eller tex genom modbus.

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift