Redundant strömlist

Automatväxel för redundant strömförsörjning med övervakning

Automatväxeln eller ATS (Automatic transfer switch) som den också brukar kallas, växlar automatiskt in en sekundär strömkälla om den primära skulle få avbrott. Detta är mycket användbart tillsammans med känsligare datautrustning som därmed aldrig behöver tas ur drift för att service skall göras på en UPS eller riskera att stängas av om en av strömkällorna skulle slås ut. Ett prisvärt sätt att ge redundant strömförsörjning till utrustning som inte begåvats med detta från start.

Larm via extern port och serieport

Även från den icke övervakningsbara går det att hämta data samt sätta vissa larm. Larmen ges via ljud och lysdioder från enheten och status kan avläsas via serieporten. Det är fullt möjligt att koppla exempelvis en terminalserver (exempelvis Tibbo 24-0594) för att nå serieporten också via Internet.

  • Switchar automatisk mellan sekundär och primär port (10<16ms)
  • Bevakning av total last, spänning in/ut, aktiv port, funktionall status
  • Larm vid överbelastning, spänningsbortfall, gränsvärde kan sättas för max ström
  • Larm via ljud/ljus på enheten
8xC13/2xC20 uttag, 2xIEC320-C20 16A intag, 19″

8xC13/2xC20 uttag, 2xIEC320-C20 2m kabel, 16A intag, 19″

8xC13/2xC20 uttag, 2xIEC60309 2m kabel, 16A intag, 19″

1xC20 2m kabel uttag, 2xIEC320-C19 2m kabel, 16A intag, 19″

1xIEC60309 2m kabel uttag, 2xIEC60309 2m kabel 16A intag 19″

16xC13/4xC19 uttag, 2xIEC60309 2m kabel, 32A intag, 19″

2xIEC60309 uttag, 1xIEC60309 2m kabel, 32A intag, 19″ 2HE

2xIEC60309 uttag, 2xIEC60309 2m kabel, 32A intag, 19″ 2HE

2xIEC60309 uttag, 2xIEC320-C19 2m kabel, 32A intag, 19″ 2HE

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift