Rackkylning Open Loop

Rackkylning är en ”High Density Cooling”-modul för Open Loop-konfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Racktechs kallkorridor-system.

Rackkylningen är utrustad med högeffektiva EU4 sicksack-filter, och tillhandahålls med upp till 19,3 kW nominell kyleffekt.

Flexibilitet/Skalbarhet

Flexibiliteten vid en Open Loop installation gör EHDC till den bästa lösningen för såväl stora datacenter med ett stort antal serverskåp som små serverrum. Fler luftkonditionerings-enheter kan läggas till utan att man behöver förändra den befintliga strukturen.

Pålitlighet

EHDC styrs med en C2020-styrenhet för säker drift. Det tillhandahålls som standard med knappsats för att justera värden, visa operativa data och larm och för att starta upp enheten. Om en extra serieport installeras kan man ansluta C2020 till en lokal dator eller en BMS webbplats för tele-övervakning och fjärrstyrning. ”Fan Hot Swap”: med hjälp av fläktarnas strömbrytare på strömlisten kan strömtillförseln för varje enskild fläkt brytas, så att den kan bytas ut medan de andra fläktarna fortfarande är i funktion. ”Dual Power” levereras med dubbla ström-anslutningar för automatisk övergång till en extra nödledning.

Kylt vatten kan levereras antingen av en inomhus eller utomhus ”chiller”. I anläggningar för kylt vatten som förses med fri kyla, används yttre luft till att kyla vattnet med hjälp av en värmeväxlare. Således minskas arbetstiden för den energi-intensiva kompressor-kylningen drastiskt.

EHDC-enheter är tack vare deras höga prestanda särskilt lämpade för system med frikyla. Deras mycket effektiva värmeväxlare ger kyleffekt även vid höga vatten-temperaturer in (upp till 15 grader C). På detta sätt maximeras användandet av frikyla. Det är möjligt att utrusta EHDC med EC-fläktar (elektroniskt kommuterade) som tillval.

En elektronisk styrenhet justerar hastigheten på fläktarna som drivs med energibesparande motorer. EC-fläktar reagerar kontinuerligt på systemförändringar, och håller oavsett belastning högsta effektivitet. CW-ventilen får en styrsignal från C2020-kontrollen för att variera vattenflödet genom värmeväxlaren för att anpassa enhetens kyleffekt efter den faktiska värmebelastningen. CW-ventilen finns i två versioner: 3-vägs-ventil för system med konstant flöde, och 2-vägs-ventil för system med varierande flöde. Den proportionerliga kontrollen ger optimal styrning av vattenflödet genom värmeväxlaren.

Open Loop kylning med kall korridors-inkapsling. Medium Density/High Density. Max ~20 kW/rack.

Koncept:

 • Rack uppställda i kall/varm korridor.
 • KKT takpaneler och KKD dörr-sektioner skapar en inkapslad kallkorridor.
 • EHDC OL-enheter placerade mellan skåpen.
 • Vattenledningar från tak eller botten.
 • Upphöjt golv krävs ej.

Beskrivning:

EHDC OL placeras mellan skåpen. EHDC OL levererar kall luft framför skåpen i den inkapslade kallkorridoren. Servrarna förbrukar den kylda luften från kallkorridoren och blåser ut varmluft genom baksidan. Den uppvärmda luften sugs in genom baksidan av skåpet (nära servrarna).

Fördelar:

 • Inkapslingen förhindrar att varm och kall luft blandas. Jämnt kyld luft levereras vertikalt framför skåpen.Det är möjligt att höja temperaturen in.
 • Inkapslingen hindrar även den kylda luften från att nå EHDC OL-systemet. Detta ger en högre retur-luft-temeratur till EHDC OL-systemet och systemet fungerar mer effektivt.
 • Kylningen sker närmare servrarna och luftflödet störs ej.
 • Upphöjt golv krävs ej för att distribuera luft.
 • N+1 Redundans är möjlig.
 • Skalbar installation är möjlig.
 • Möjlighet till fler densitets-zoner inom varje datacenter genom att kombinera EHDC OL, EHDC CL/CL2 och CRAC-kylning.

Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift