Rackkylning Closed Loop

Rackkylning är en ”High Density Cooling”-modul för Closed Loop-konfigurationer. Den är utformad för att användas tillsammans med SSK serverskåp.

Closed Loop-konfigurationen lämpar sig för slutna högdensitets-skåp. Värme genererad av servrar hålls kvar inne i skåpet och kyls ned utan att komma ut i rummet. Enheterna är tillgängliga med upp till 36 kW nominell kyleffekt.

Koncept

 • Rack uppställda i rader.
 • EHDC CL/CL2-kylarenheter placerade mellan skåpen.
 • Skåpen måste utrustas med heltäckande glas- eller metalldörrar.
 • Racken måste delas upp i kalla och varma avdelningar (med hjälp av TPS och TSK).
 • Vattenledningar från tak eller botten.
 • Upphöjt golv krävs ej.

Beskrivning

EHDC CL/CL2 placeras mellan skåpen. EHDC CL/CL2 levererar kall luft till framdelen av skåpen. Servrarna förbrukar den kylda luften direkt från EHDC CL/CL2 och blåser ut uppvärmd luft till baksidan av skåpet. Den uppvärmda luften sugs in från baksidan av skåpet (nära servrarna).

Fördelar

 • EHDC CL/CL2 förses med varm luft direkt från servrarna. Detta ger en högre returluft-temperatur till EHDC CL/CL2-systemet och systemet fungerar mer effektivt.
 • Kylningen sker närmare servrarna och luftflödet störs ej.
 • Upphöjt golv krävs ej för att distribuera luft.
 • N+1 Redundans är möjlig.
 • Skalbar installation är möjlig.
 • Möjlighet till fler densitets-zoner inom varje datacenter. Genom att kombinera EHDC OL, EHDC CL/CL2 och CRAC-kylning.

Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift