Operatörsrum/kontrollrum konsulttjänster

Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören och kunskap om de kringliggande tekniska systemen bidrar vi till den bästa lösningen för varje projekt.

Ett säkert operatörsrum byggs upp av en grundläggande teknisk struktur för att garantera en kontinuerlig 24/7 drift oavsett vad som händer. Förutom självklara inslag i rummet som operatörsbord och system för bild/ljud/kommunikation bygger operatörsrummet på en grundläggande struktur med lösningar för säker och kontinuerlig kraft, klimat, kabelinfrastruktur, intrångsskydd, brandsäkerhet, utrymning osv. Lösningar som garanterar en säker och störningsfri drift och samtidigt en säker miljö för operatörerna och övrig personal.

Vi har stor erfarenhet av både den rent arbetsmässiga miljön i form av operatörsbord/möbler/belysning och den ergonomi som hör till. Men vi kan även hela den omgivande infrastrukturen. Vi ger trygghet med en genomtänkt struktur av hela lösningen för att alltid garantera en fungerande drift och övervakning. Vi kan på ett konkret sätt bidra till ert projekt redan på planeringsstadiet. Med vår kompetens skapar vi tillsammans med kunden en genomtänkt helhet kring operatörsrummet som gör att ingen del i kedjan förbises. Från övervakat objekt/process till operatören. Vi skapar ert operatörsrum för bästa funktionalitet över lång tid!

Vi anser att rådgivning och försäljning är två helt olika saker!

För oss innebär ett konsultuppdrag enbart rådgivning. Inte att vi säljer de produkter som ibland är lösningen på ett specifikt problem i driftmiljön. Vår kund kan alltid vara säker på att de råd vi ger är helt opartiska och inte anpassade för att passa en kommande offertrunda! Den bästa lösningen på kundens problem är alltid i vårt fokus!

Ett operatörsrum lever ofta under många år och skall kunna anpassas successivt förändrade organisationens skiftande krav. På samma sätt som kraven förändras över tid så åldras och förändras ofta även de omgivande systemen för bl.a. klimat, kraft och säkerhet. Problem och driftstörningar skall förebyggas redan i planeringsstadiet. RackTech har en gedigen kunskap om de frågor och problem som kan förekomma kring operatörsrummet och dess drift och kan hjälpa er med expertråd och lösningar på ett opartiskt och kostnadseffektivt sätt. Det kan röra sig om enstaka problem där man vill diskutera med ett kunnigt ”bollplank” för att kunna komma vidare. Eller de frågeställningar som uppkommer när det är dags att flytta, bygga om eller bygga nytt.

Vad man bör tänka på:

 • Vilka regler, krav och normer är aktuella?
 • Hur garanterar vi kraft och klimat på bästa och mest energieffektiva sätt?
 • Kan vi skapa ett ”Grönt operatörsrum”?
 • Hur löser vi bäst skal och brandskydd?
 • Hur bygger vi en infrastruktur som ger flexibilitet att planera och flytta om rummets arbetsplatser?
 • Hur skyddar vi operatörer och funktion vid ev. utrymning?
 • Hur hanterar vi tillträde och övervakning?
 • Vilka ergonomiska krav ställer en 24/7 arbetsplats på operatörsbord och skärmar?
 • Vilka system använder vi för att hantera information/bild/ kommunikation på bästa sätt utifrån era krav?
 • Var och hur placerar vi operatörens datorer och tekniska utrustning
 • m.m.

Oavsett om det gäller ett enstaka tillfälle och ett enskilt problem eller om det handlar om att skapa en helt ny operatörsmiljö så kan ni utan förpliktelser om längre engagemang använda vår kunskap för mer eller mindre komplexa frågeställningar kring er driftmiljö. Inga startavgifter. Inga grundavgifter. Inga förpliktelser. Ni betalar enbart timdebitering för den tid ni använder!

Exempel på några av våra tjänster:

Rådgivning för Operatörsrum
Rådgivning och bollplank. Lösning av problem i befintliga operatörsmiljöer. Det kan vara skiftande frågeställningar rörande något eller några av alla olika delsystem som t.ex. kyla, kraft, skalskydd osv.

Planering av Operatörsrum
Rådgivning inför ny eller ombyggnad av operatörsrum. Genomgång av alla frågor som kan uppkomma kring kapacitetsplanering och skalskydd, brand, kyla, kraft, utrymning, övervakning, infrastruktur/kablering osv.

Vilka normer gäller? Vilka lösningar finns? Hjälp med framtagande av förfrågningsunderlag. Bollplank vid val av system och leverantör.

Projektledning Operatörsrum
Vi kan avlasta kunden hela processen med att skapa en ny operatörsmiljö. Med vår kunskap och certifierade projektledning driver vi processen framåt och hanterar alla förekommande frågor för att uppnå en färdig operatörsmiljö så kostnadseffektivt som möjligt och i rätt tid.

Vi blir kundens förlängda arm gentemot leverantörer och entreprenörer och kunden kan koncentrera sig på ordinarie drift.

Grönt Operatörsrum
Genomgång av de möjligheter som finns att skapa en energioptimerad lösning i såväl nya som befintliga operatörsmiljöer. Förutom miljövinsten finns det stora ekonomiska fördelar med en väl genomtänkt strategi för bl.a. klimat och kraft.

Besiktning Operatörsrum
Besiktning av befintlig operatörsmiljö enligt standardiserat eller kundanpassat besiktningsprotokoll. Besiktningen syftar till att hitta och rapportera ev. risker som kan orsaka driftstörningar.

Många gånger är det små saker som kan orsaka stora konsekvenser. Omvänt kan denna typ av besiktning även ge ett facit på att operatörsmiljön uppfyller de krav och normer som är aktuella. Vi utför även besiktning av operatörsrum för att säkerställa att överenskomna prestanda uppfylls.

Kraft och klimat
Genomgång av förutsättningar och lösningar för expansion och installation av redundant kraft och kyla.

Kan vi optimera vår befintliga lösning för att slippa investera? Hur hanterar vi en ev. expansion av kyl eller kraftsystem? Kan vi få mervärden som t.ex. redundans ”på köpet”. Kan vi skapa energiåtervinning i samband med en expansion? Vilka regler finns kring reservkraft? Hur hanterar vi tillstånd, avgaser och redundans? Dessa frågor och mycket mer hjälper vi till med.

Besiktning vid Outsourcing
Är outsourcing av övervakning ett bättre alternativ än en egen operatörsövervakning? För en del organisationer kan det mycket väl vara det. Men har er leverantör av dessa tjänster en säker operatörsmiljö för er kritiska process? Har man den säkerhet och trygghet ni har rätt att kräva? Vi genomför besiktning av miljön hos er tänkta leverantör och ger er ett underlag innan ni fattar ert beslut.

Projektledning vid flytt av Operatörsrum
Att flytta operatörer och utrustning till ett nytt operatörsrum med under full drift kräver en noggrann planering och kunskap. Oavsett om det gäller att flytta driften till ett annat utrymme i samma byggnad eller om det gäller en flytt till en annan del av landet.

Vi avlastar er organisation, gör en noggrann planering av projektet och säkerställer att systemen är i drift enligt plan. Vi är projektledare för att koordinera ev. entreprenörer, flyttpersonal, IT-specialister och andra som behövs för att driva processen med kraft framåt.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift