OnTrack

LED-skärm för kritiska meddelanden i organisationen

OnTrack LED displayer är överlägsna LCD och plasma då det gäller korta meddelanden av akut karaktär såsom alla sorters larm, information om återsamlingsplatser vid brandlarm, påminnelser till personal, information om övningar. På senare år har terrorliknande händelser skapat behov för att snabbt kommunicera med människor inom ett område, så att inte en redan allvarlig händelse förvärras. Detsamma gäller för arbetsplatsolyckor där exempelvis utsläpp av gas kanske gör att den enligt utrymningsplanen fastlagda återsamlingsplatsen inte är lämplig. Med korta, snabba textmeddelanden som rullar fram kan sådan information snabbt komma ut och stora skador begänsas.

Hur kommunicerar ni med människor där ljud inte fungerar?

Det behöver ju inte vara nödläge för att skyltarna ska göra nytta. Det räcker med behovet att kommunicera med människor där ljud inte når fram, t ex bullriga fabrikslokaler eller hörsalar där ljudmeddelande vore störande. Med en OnTrack-display kommer budskapet fram!

Tid och datum när det inte är nödläge

OnTrack-displayerna är unika såtillvida att de kan kopplas mot en NTP-server (Network Time Protocol) och visa annan meningsfull information som tid och datum då det inte finns några akuta meddelanden, vilket man ändå får hoppas är större delen av tiden. Dessa inställningar gör ni via displayens inbyggda webbsida som visas i ett grafiskt användargränssnitt.

LED långt bättre än LCD och plasma

LED-skärmen har överlägsen läsbarhet, tänds omedelbart, mångdubbel livslängd, minimalt underhållsbehov, mycket låg strömförbrukning, god temperaturtålighet bland mycket annat. Just OnTrack displayer är dessutom mycket tunna och strömförsörjs från nätverket via PoE (enl. 802.3af) och förbrukar endast 15,4W.

FastTrack – Programvara för massutskick

Varje OnTrack-display har ett eget webb-interface där ni skapar och lägger ut nya textslingor. När antalet displayer växer kan det bli arbetsamt att behandla och göra inställningar i varje display för sig. FastTrack är programvaran som hjälper er att gruppera, namnge och göra massutskick till maximalt 20 OnTrack displayer. För antal större än så finns en serverbaserad programvara, kontakta i så fall oss för mer information.

Koppling till tredjepartsprodukt

Kanske finns ett meddelandesystem redan på plats, men för SMS, epost eller annat? För att förbättra ett sådant kan ni se till att meddelanden också kommer ut på OnTrack displayer och på så sätt nå en större publik. För detta finns en POP3 server-programvara som kan logga in på ett mailkonto, läsa av informationen och automatiskt distribuera det till valda displayer.

  • PoE, strömmatning via nätverkskabeln
  • Mycket god läsbarhet på över 30 m avstånd
  • Enkel installation med VESA-fäste
  • Webb-gränssnitt för enkel hantering av meddelanden

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift