Netbox

Galvanisk isolation för nätverksutrustning

Netbox

NetBox följer de krav som sjukhusen ställer på patientnära utrustning och ger galvanisk isolation mellan nätverksutrustningen och husets nätverk. Tack vare detta kan du ansluta vanliga nätverksprodukter och datorer i sjukhusmiljön och slipper köpa specialutrustning som ofta är mycket dyrare.

Transparent för 10/100/1000 Mbps
Plugga bara in nätverkskabeln från utrustningen i ena änden och NetBox till nätverksuttaget så finns inte längre någon galvanisk förbindelese via nätverkskabeln.

Certifierad för Europa, USA och Canada
NetBox är framtagen enlighet de medicintekniska krav som Socialstyrelsen utfärdat för elektronisk utrustning i anslutning till patientnära miljöer och av Semko testad och godkänd enligt EN60601-1-1 och EN60601-1-2. Den har även sk. ETL-certifikat för USA och Canada.

Snabba fakta

  • Godkänd av Semko enl. EN60601-1-1/2 samt har ETL-cert.
  • 10kV isolation
  • mått: 172x42x38
  • Ingen nätadapter krävs

Kontakta oss för mer information och prisuppgift