moduLAN 4001 – samla all IT-utrustning

RackTech moduLAN 4001 är ett det flexibla racksystemet för all IT utrustning. moduLAN 4001 gör det möjligt att samla all IT utrustning i en racklösning och därigenom spara mycket plats. Samtidigt uppnår man många driftsäkerhetsmässiga fördelar. RackTech moduLAN 4001 är lätt att expandera i takt med att behovet växer och har alla funktioner man kan kräva i form av elförsörjning, strukturerad kabeldragning, servicevänlighet, ventilation osv.

Utnyttjar utrymmet optimalt

moduLAN 4001 kombinerar maximalt innerutrymme i racket med ett minimum av platsåtgång i ditt serverrum. Lösningar med eller utan integrerade arbetsplatser gör att ingen plats tas upp i onödan.

Servicevänligt

Optimal tillgänglighet för servicearbete och installation av utrustning g enom att baksidan ör försedd med skjutdörrar.

Ordnad kabeldragning

Det blir alltid mycket kablage i ett rack men genom en unik kabelhantering fås ordning och reda på allt kablage för data, el och kommunikation. En strukturerad kabeldragning ger ökad driftsäkerhet.

Lätt att komma åt

Genom de väl tilltagna frontdörrarna (öppnas 180*, kan även tas bort) är det lätt att komma åt all utrustning. Dörrarna är transparenta för att ge bra överblick av all utrustning.

Ventilation

Stor volym inuti racket och perforerade sidoplåtar och tak ger optimerat luftflöde i lösningen. moduLAN 4001 är även förberett för att ställas på ventilerat installtionsgolv och dra nytta av de lösningar som där finns för kabeldragning och ventilation.

Flexibelt

Enkel steglös inställning av monteringsdjupet för 19″ utrustningen förenklar installation och service och ger utrymme för en enkel kabeldragning. Något som ofta saknas i andra racklösningar.

Ergonomiskt

moduLAN 4001 är konstruerat för att i alla avseenden underlätta för servicepersonal. Den unika funktionaliteten med 19″ rack och arbetsplats sammanbyggt gör att det på minsta yta går att förena en bra arbetsmiljö och enkel åtkomst till utrustningen.

Lätt expanderbart

Från en standardlösning kan systemet enkelt byggas ut med flera rader rack som kan förenas med låsbara servicegångar emellan.

Säkert

Låsbara dörrar med manuella eller elektroniska lås förhindrar obehöriga att komma åt utrustningen.

Full service

Vi gör förslag, levererar och monterar på plats. Enkelt, problemfritt och praktiskt.

Standarddjup:
900 mm, 1200 mm

Standard höjd:
2240 mm

Standard bredd:
1200, 1800, 2400 mm.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift