MergePoint 5300 – KVM switch ILO över IP

MergePoint är en KVM lösning för ILO / DRAC och RSA kort. (Sk. Service processorer, SP) Dessa blir allt vanligare i dagens servers. Med MergePoint kan ni dra nytta av erredan gjorda investering i ILO / DRAC / RSA. I denna lösning kan ni blanda fabrikat av kort.

Ett problem med SP-korten är att man i större system får många IP-adresser och många lösen att hålla reda på. Och att det är svårt att styra på tilldelning och rättigheter.

MergePoint knyter samman era korts IP-adresser till en gemensam administrationskonsoll för alla kort. I administrationsverktyget (som har stöd för bl.a. AD) tilldelar ni varje administratör de kort han skall kunna komma åt och vad han skall ha för rättigheter på dessa. Ni kan med andra ord styra vad en administratör kan göra nere på kortnivå.

MergePoint 5300 möjliggör konsolanslutning via säker SoL (Serial over LAN), strömbrytare och kontroll av serverns hårdvara. Systemet ger även tilläggsfunktioner utöver standardfunktionaliteten på korten. Till exempel komplementerar SoL möjligheterna till dataloggning, något som ger extra säkerhet. Kontrollen över strömbrytare på flera servrar samtidigt ger dessutom extra möjligheter för skötseln av energitillgång, inklusive IPMIs stöd för ”smart” avstängning.

Det finns även ett välutvecklat gränssnitt för användare via webben, och en kommandotolk som har inflytande på SMASH CLP (Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line Protocol), ett standarbaserat användar- och skriptgränssnitt som definieras av DMTF (Distributed Management Task Force). Där kan ni hantera servrar från olika fabrikat och förenkla skötseln med hjälp av skript och automatisering.

MergePoint 5200

När MergePoint 5300 är installerad på nätet går den ut och automatiskt upptäcker alla kort som finns och lägger upp dem i databasen.

Egenskaper och fördelar

Egenskap Fördelar
Serverhantering
SoL, strömkontroll, hårdvaruövervakning och larm Komplett, fullfjädrad remote servermanagement från ett enda gränssnitt
SoL med dataloggning Bättre revision, snabbare felsökning
Gruppexekvering av kommandon Kontrollera server-infrastrukturen som en helhet
Händelse och varningshantering larm Möjliggör proaktivt arbete när det gäller serverproblem
Integrerat stöd för Microsoft® Remote Desktop Protocol (RDP) och Virtual Network Computing (VNC) Full täckning för serverhantering (in-band och out-of-band) från ett säkert,enkelt och komplett användargränssnitt
Serviceprocessor hantering
IPMI provisioning Snabbare och enklare IPMI utplacering
Automatisk upptäckt av management kort. ILO/ DRAC/ RSA / ALOM mfl. Konsoliderar serverhanteringen oavsett vilken typ av management kort som används. ILO/ DRAC/ RSA/ ALOM osv.
Inbäddat webbgränssnitt Intuitivt gränssnitt som ger en kortare inlärningskurva och säkrare och enklare hantering av managementkorten.
Standardiserat, konsekvent och skriptbaserat kommandoradsgränssnitt (SMASH 2.0, WS-Man) Minskar mänskliga fel, förenklar utbildning, automatisering samt integration med andra verktyg
Integration med Avocent DSView 3 Ger ett komplett, säkert och lättanvänt verktyg/gränssnitt för hantering av hela IT-infrastrukturen

Funktioner

  • Genomför säker, fjärrstyrd skötsel av servers från vilken plats som helst mha SP-teknologi.
  • Tillhandahåller säker SoL (Serial over LAN) konsolanslutning, kontroll av strömförsörjning, kontroll av hårdvara, IPMI-underhåll och automatisk upptäckt av SP.
  • Erbjuder både användargränssnitt via webben och gränssnitt via kommandotolk som har inflytande på SMASH CLP.
  • Tillhandahåller ytterligare säkerhet, revision och kontinuerliga loggningsmöjligheter

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift