MasterConsole MX

MasterConsole MX

Raritans MasterConsole MX är ett bra val när man behöver vara flera samtidiga användare mot de anslutna datorerna.

Detta är en flexibel och skalbar lösning som finns i 8 resp. 16 portars utförande.

Bästa driftsäkerhet

Master Console MX innehåller liksom övriga serverväxlar från Raritan en unik teknik för att garantera högsta driftsäkerhet. Förutom den centrala processorn i växeln sitter det dessutom en intelligent processor bakom varje port i växeln. Denna ”port-processor” har en enda funktion. Den emulerar för den anslutna servern att ”här är tangentbord och mus”. Fördelen med denna teknik är att man slipper riskera hängningar och omstarter av anslutna datorer som i vissa fall kräver att dom känner att tangentbord och mus är inkopplade.

Passar alla typer av datorer

Master Console MX är en sk multiplattforms växel. Det innebär att du till serverväxeln kan ansluta PC, Mac, Alpha, Sun, HP9000, RS6000, ASCII terminaler och datorer med USB-anslutning mfl. Detta gör MX systemet till en verkligt flexibel lösning.

Enkel administration och installation

Genom det intelligenta menysystemet är det mycket enkelt att arbeta med systemet. Varje användare tilldelas personliga rättigheter och därigenom fås en hög säkerhetsnivå för åtkomsten till anslutna datorer. Varje användare ser bara de datorer som hon/han har rättighet till. I menysystemet kan varje server döpas med eget namn. Dessutom finns inställningslägen för te.x. gemensam övervakning av viss server från flera arbetsplatser samtidigt mm..

Produktsammanfattning

 • Upplösning 1600 x 1200
 • Expanderbart system genom kaskadkoppling
 • IP anslutning av konsol kan ske med IP Reach (tillbehör)
 • Kan 19″ monteras
 • Hög driftsäkerhet med 1 processor för varje port
 • Flashminne
 • Multiplattform PC, USB, Sun, Mac, Alpha, RS6000, HP9000, SIG, Seriellt
 • ”Keep-alive” design garanterar att inte anslutna servers störs om växelns strömförsörjning bryts
 • 1 processor per server garanterar högsta driftsäkerhet
 • 60 användarprofiler
 • Cat5 eller fiber anslutning av datorer och konsoler (tillbehör)

Kontakta oss för mer information och prisuppgift