Lagerförsäljning

Med hjälp av rumsapparater kan du styra luftflöden mot rack i din datagolvsinstallation.
Används för att öka flödet av luft till serverracken
Allt installationsmaterial du kan tänkas behöva vid golvbygget.
Ta fram kablarna där dom behövs på ett snyggt och effektivt sätt.
Används när du behöver lyfta plattor i ditt datagolv
Se till så att luft cirkuleras på ett smart sätt genom datagolvet!
Största och bästa utbudet vid köp av golvplattor för datahallar!
Anpassad luftcirkulation i datagolvet, kyl där kylan som bäst behövs!
Rumsapparater
Med hjälp av rumsapparater kan du styra luftflöden mot rack i din datagolvsinstallation.
Golvfläkt för serverrack
Används för att öka flödet av luft till serverracken
Installationsmaterial
Allt installationsmaterial du kan tänkas behöva vid golvbygget.
Kabelgenomföringar
Ta fram kablarna där dom behövs på ett snyggt och effektivt sätt.
Plattlyftare
Används när du behöver lyfta plattor i ditt datagolv
Ventilationsplattor
Se till så att luft cirkuleras på ett smart sätt genom datagolvet!
Golvplattor
Största och bästa utbudet vid köp av golvplattor för datahallar!
Ventilationsgaller
Anpassad luftcirkulation i datagolvet, kyl där kylan som bäst behövs!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift