KVM för Virtuella servers VMWare

Fördelarna med virtuella servers är många – enkelhet, prestanda och ekonomi är de främsta. Man beräknar att inom 3 år kommer ca 60 – 80 % av alla servers inom större organisationer att vara virtualiserade. Men hur skall man hantera och administrera dom? Hur skall man undvika att återigen få ytterligare fler verktyg för att administrera respektive lösning?

En virtuell server kan egentligen betraktas precis som en fysisk. Men man har minst samma behov av att kunna komma åt en virtuell maskin som en fysisk. Kontrollera uppstart och nedtagning, tilldela behörighet, loggning, koppla den mot ad, osv. I dag blir den virtuella världen en egen ö. Men det finns smarta lösningar på problemet för er.

Hur hanterar man KVM ihop med Virtuella maskiner?

Hur får man säkerhet med åtkomst till ESX maskinerna ?

Hur får jag kontroll och loggning av vad som sker på mina ESX maskiner?

Hur slipper jag att ha flera olika administrations och managementsystem?

Hur kan jag använda mina verktyg som jag redan har till detta? Te.x. RDP eller andra?

Kort sagt:

Hur får jag ett enhetligt administrations och managementsystem för alla mina servers? Oavsett om dom är hårda eller virtuella? Hur får jag en central gemensam tilldelning/borttagning av behörighet och rättigheter? Och hur får jag en gemensam enkelt hanterbar logg för allt?

Virtuella servers integrerade I KVM-lösningen

I en lösning med virtuella maskiner vill ni kunna tilldela behörighet och rättighet till maskinerna baserat på vem administratören är, vad han jobbar med, vilka grupper han tillhör osv. Eller kanske vill ni ge rättigheter till en grupp av serverar, servers i en viss hall, eller servers med en viss funktion. Eller så vill ni ”korskoppla” dessa möjligheter. Ni vill kunna starta om en virtuell maskin i en viss grupp. Med ”graceful shut down” eller ”hårt” om den krånglar. Men samtidigt vill ni inte riskera att stänga av fler maskiner av misstag! Ni vill ha loggning om vem som har gjort vad på maskinen och spara den för att kunna använda om något går fel. Ni vill kanske ge en konsult tillgång till att se uppstarten på en virtuell maskin men samtidigt garantera att han inte kommer åt någon annan virtuell server i lösningen.

Om man har ett flertal ESX-servrar med ett antal virtuella maskiner på vardera är det vanligt att man har ett Virtuellt Center elller VC. Man kan då sätta upp regler om att flytta de virtuella maskinerna efter behov och belastning – under drift. Det enda sättet om man inte har DSView för att få reda på vilken ESX-server den virtuella maskinen körs på för tillfället är att ta hjälp av VC:et. Det innebär att DSView ger möjligheten att tilldela administrativa rättigheter till en virtuell maskin som flyttas runt UTAN att behöva ge rättigheter till VC:et.

DSView har också möjligheten att kommunicera med flera olika VC och därmed kan man skapa en lista över samtliga sina virtuella maskiner. En sådan översiktlig bild går inte att skapa med VMwares egna verktyg. Man kan också direkt från den listan välja ett antal virtuella maskiner från de olika VC:arna och utföra kommandon på alla samtidigt. Som exempel kan vi nämna att man enkelt då kan stanna alla Windows-maskiner med ett fåtal tangenttryckningar.

Vi kan med enkla medel hjälpa er att få en komplett lösning. En lösning som dessutom kan koppas ihop med en vanlig fysisk KVM så att ni slipper flera olika servermanagementsystem och får endast 1 ”instrumentpanel” för all utrustning oavsett om den är virtuell eller fysisk.

En gemensam plattform och ett gemensamt gränssnitt ger systemadministratörerna rättighet till de system/servers som de har rätt att få åtkomst till. Oavsett typ av server. Fysisk eller Virtuell. Administratörerna autentiseras via AD, LDAP, RSA secure ID, TACACS eller Radius. Stöd för WMware, ESX, Virtual machines, ILO/ DRAC/ RSA kort samt andra lösningar för KVM över IP.

En sak är säker, även virtuella maskiner kräver samma KVM åtkomst som fysiska.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift