Installationsgolv sten/klinker

Installationsgolv med sten och klinker, utförs i regel enligt:

  1. Sten och klinkermaterialet fabriksmonteras på den traditionella installationsgolvplattan, 600x600mm, med kantförslutning på i huvudsak tre olika sätt , beroende på bl.a. sten och mönsterval.
  2. Sten och klinkermaterialet läggs på traditionellt sätt i bruk eller limfix direkt på golvplattan. Golvplattan är då av kalciumsulfat(gips), 600 x 600 x 36 mm, som har not och fjäder som limmas ihop.

Golvsystemet enligt punkt 2 ovan kallas ”Fast installationsgolv” och finns närmare beskrivet på sidan fast installationsgolv.

Skillnaden mellan systemen är i princip att den traditionella installationsgolvplattan kan lyftas individuellt, medan fasta installationsgolv inte kan öppnas, och bör planeras med luckor för t.ex. kabelgenomföringar.

Behovet av flexibilitet varierar, och då sten och klinker företrädesvis används i entréer, hisshallar o.dyl., kanske behovet av att kunna lyfta varje golvplatta är begränsat, varför fast installationsgolv kan vara ett bra alternativ.

Nedan redovisas de tre huvudsakliga typerna av kantförslutningar/skydd, som används för sten och klinker, som fabriksmonteras på traditionella installationsgolvplattor. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift