Ladda ner PDF

Industrimärkning

En professionell industrimärkning garanterar att produkter är spårbara på ett effektivt och säkert sätt. Reklamationer av olika slag går snabbt då det är enkelt att gå tillbaka och spåra när och var i produktionen som felet inträffade. Läs mer på industrimärkning.se.

Skapa varaktig märkning utifrån era behov!

Beroende på produkt, livslängd och miljö finns det en mängd olika typer av industrimärkning att välja mellan. Det viktigaste resultatet är att märkningen sitter kvar och går att avläsa under hela produktens livscykel.

Etiketter

En vanlig och relativt kostnadseffektiv lösning är att klistra på industrimärkningen. Viktigt är att vidhäftningen är tillräckligt stor mot produktens kontaktyta så att etiketten inte går att avlägsna. Man måste också ta hänsyn till vilka miljöförhållanden som produkten kan komma att utsättas för samt att etiketten står emot dessa faktorer över tid.

En stor fördel med att använda etiketter är att man enkelt kan införa streckkod. Streckkoden kan innehålla en mängd information som är enkelt att läsa och man får fram allt av vikt för spårningen.

Prägling

Ett annat alternativ är att använda sig av prägling. Det är på sätt och vis en förstörande metod som innebär att märkningen bränns eller präglas fast i själva produkten. Fördelen är att denna märkning i princip tål vilka omständigheter som helst i form av yttre påverkan. Enda undantaget är om produkten slits så mycket att märkningen blir oläslig, man måste därför se till att placera märkningen på ett optimalt sätt.

UV-märkning

Ytterligare ett alternativ är att använda sig av UV-märkning. Då sätts en märkning som kräver UV-ljus för att överhuvudtaget synas. Fördelen är att slutanvändaren inte ens behöver veta om att det finns en märkning.

Hjälp till rätt märkning

Vill ni ha hjälp med att hitta den industrimärkning som ni är i behov av? Kontakta oss via formuläret nedan.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift