Höglager

Det finns många fördelar med att installera ett manuellt eller helautomatiskt höglager. Kortare leveranskedjor, ökad lagringskapacitet och förbättrad leveranssäkerhet är bland några av de fördelar man får förutom ett bättre utnyttjande av ytan och volymen i den byggnad som det installeras i.

Tack vare den kompakta designen kan ett högt utrymmesutnyttjande och lagringsdensitet skapas. Sådana höglager drivs av en automatisk lagring och hämtning av kranar som får sina transportorder från en lagerhantering och ett materialflödessystem. Komplexa styrsystem är ansvariga för kontrollen av maskiner. Transportband transporterar varor som skall lagras i höglagret och från detta område till zonen där orderplockningen sker, till produktionsområdet eller till leveransavdelningen.

Har ni frågor om höglager eller andra lagerlösningar? Kontakta oss så ger vi gärna ett förslag på en lösning som passar ert behov av lagring. Läs mer på Höglager.se.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift