Brandskydd serverrack / serverrum

EX-Safe Integrerat detektions/ aktiverings/ släcksystem

EX-Safe 1U är ett komplett släcksystem speciellt framtaget för att skydda 19″ skåp och rack utrustade med elektronisk utrustning. Endast 44 mm hög (1U).

Hur fungerar det?

EX-Safe 1U består i sitt grundutförande av två rökdetektorer, en aktiveringsenhet samt en eller två behållare med släckmedel. En mikrodator kontrollerar omgivande miljö och aktiverar släckfunktionen vid behov. EX-Safe fungerar som ett fristående system. Reläfunktion med tre st. potentialfria kontakter finns tillgänglig för larmöverföring i standardutförande.

EX-Safe levereras med DuPont FM-200 eller 3M Novec 1230, vilka båda är kemiska släckgaser som lagras flytande under tryck. Gaserna är färg- och luktlösa, icke elektriskt ledande och ofarliga vid släckande koncentration. Släckvolymen är ca 25% större med FM-200 i jämförelse med Novec 1230, men i övrigt fungerar dom på samma sätt. Vid aktivering av systemet trycks släckmedlet ut från behållaren och när ett munstycke där den flytande gasen förångas. Både FM-200 och Novec 1230 når släckande koncentration inom 10 sekunder.

Flexibilitet/Några exempel på kundanpassning och tillval

EX-Safe är ett flexibelt system med många alternativa lösningar och integrationsmöjligheter. Systemen kan installeras på valfri plats i eller ovanpå skåpen.

  • En- eller tvådetektorsberoende system (programmering).
  • En eller två behållare per enhet (standardutförande 1,5/1,9 kg per behållare). Gasmängden per behållare kan utökas för att skydda större volymer.
  • Aspirerande detektionssystem med samplingsrör.
  • Pendlande munstycken från toppen av skåpet och nedåt för att få snabbare Spridning av gasen.
  • Externa rökdetektorer – en eller två optiska detektorer kan anslutas till varje system.
  • En eller två slavenheter möjliga att ansluta till varje masterenhet.
  • Förlängning av utströmningsrör till munstycke för installation av systemet på annan plats än högst upp i skåpet.
  • Skenor att placera systemet på i 19″ rack.

Hur stora utrymmen kan systemet skydda?

Ett system bestående av en masterenhet och två slavenheter kan hantera upp till sex behållare, som tillsammans kan skydda slutna utrymmen upp till ca 20 m3.

Tekniska data

Masterenheten
Masterenheten består i standardutförande av en centralenhet, nätdel med batteribackup, två optiska rökdetektorer, en eller två behållare fyllda med 1,5 kg (1,9 kg med Novec 1230) släckmedel vardera. Frontpanel med indikering och display för systeminformation samt programmering och setup av systemet.

Matningsspänning
Strömförbrukning
@24VDC
Behållartryck
Dimensioner
Vikt utan behållare
Vikt behållare
Skyddad volym
Behållare
Detektor
Utgångar

Ingångar

230 VAC 50 Hz
100 mA vid normaldrift,
250 mA vid aktivering
15 bar
700 x 430 (482) x 44 mm
9,9 kg
6,3 kg (fylld med 1,5 kg släckmedel)
2,4 m3 (1,5 resp. 1,9 kg)
1,75 l aluminiumbehållare
2 st. optiska rökdetektorer
Brand, Fel, Utlöst, 24 VDC, Nästa enhet (slav), Extra
reläutgångar (option)
Manuell utlösning, Extra rökdetektor (option)

Slavenheten
En slavenhet består i standardutförande av en eller två optiska rökdetektorer, en eller två behållare fyllda med 1,5 kg (1,9 kg med Novec 1230) släckmedel vardera samt en frontpanel med indikeringar.

Behållartryck Dimensioner
Vikt utan behållare
Vikt behållare
Skyddad volym
Behållare
Detektor
Utgångar
Ingångar
15 bar
700 x 430 (482) x 44 mm
7,6 kg
6,3 kg (fylld med 1,5 kg släckmedel)
2,4 m3 (1,5 resp. 1,9 kg)
1,75 l aluminiumbehållare
2 st. optiska rökdetektorer
Nästa enhet (slav)
Från master-/slavenhet, Extra rökdetektor (option)

Godkännanden
EN 610000-6-3:2007, EN50130-4:1995, -A1:1998, -A3:2003, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11

Kontakta oss för mer information och prisuppgift