ESD-Cleaner Golv

ESD-Cleaner Golv

ESD-Cleaner Golv används för underhåll och våtrengöring av golv. Använd det dock inte för andra typer av rengöring eftersom dessa kan förstöra golvets elektriska egenskaper.

SP-godkännandenr: 230-04-0060

Kontakta oss för mer information och prisuppgift