Effektmätare via IP för rack eller befintliga uttagslister

Om ni söker en lösning där ni vill mäta effektförbrukningen på ett helt rack eller på flera befintliga eluttagslister passar denna lösning optimalt. Placeras på matningen till racket eller listerna och ger er via IP den exakta förbrukningen av all utrustning vars matning passerar enheten.

Lösningen finns i två grundutföranden. Dels en variant med kontakter på framsidan där ni ansluter era uttagslister och dels en variant där ni monterar matningen till era lister direkt på enhetens plint.

Raritans effektmätare levererar ytterst noggranna mätresultat (W/Kwh +/- 1% (0.2% class revenue grade accuracy to IEC 687, ANSI C12.20-2002) som även kan användas för fakturering av strömförbrukning.

Effektmätaren har ett inbyggt web interface samt självklart även stöd för SNMP. Säkerheten är väl tillgodosedd med stöd för HTTPS och SSH, samt autentisering via standardprotokoll som LDAP och MS Active Directory.

Mjukvaran Power IQ(tm) förenklar datainsamlingen från Raritans effektmätare samt intelligenta strömlister Dominion PX. Dessutom kan mjukvaran samla in data från strömlister av andra fabrikat t ex APC, HP, Eaton och ServerTech. Mjukvaran underlättar drift och underhåll av datahallar samt effektiviserar kapacitetsplanering och förbättrar energieffektiviteten.

Vill ni använda mjukvaran till att generera fakturaunderlag är det bara att knappa in kostnaden per Kwh så har ni ett färdigt fakturaunderlag som även kan inkludera tydliga och snygga grafer på kostnad/energiförbrukning/CO2 förbrukning/temperatur mm.

Energihanteringen i ert datacenter

Raritan Dominion PX Screen Shots

Visning kontakterVisning uttag
Sätter PÅ eller AV samt övervakar enskilda uttag och rackets PDU totalt. Varje uttag har en ikon vars färg indikerar det uttagets status. Klicka för större bild.
Detaljer kontakerDetaljer uttag
Visar ström, spänning och strömvärden samt status för ett specifikt uttag i realtid, och gör det möjligt för en användare att sätta PÅ/AV uttaget samt ange cykel. Klicka för större bild.
Inställningar händelseloggInställningar för händelselogg
Gör det möjligt för användare att konfigurera händelselogg, genom att välja en händelse och skriva in e-postadress för notifiering eller andra standardbaserade metoder för lagring.
Till exempel kan ni konfigurera Dominion PX för att skicka ett varningsmeddelande till någon via e-post när ett kritiskt gränsvärde uppnås för tillåten temperatur, eller när PDUns strömförbrukning är så hög att en säkring riskerar att gå om ingenting görs. Ni kan också konfigurera så sätt att värdena lagras i en NFS-logg eller vidarebefodras via SNMP. Klicka för större bild.
Installera uttagInstallera uttag
Gör det möjligt för användare att ge varje uttag ett namn för lättare identifikation samt att bestämma gränsvärden för kritiska och icke-kritiska händelser. Till exempel, om icke-kritiskt gränsvärde är satt till 3.0 ampere för uttag #2 och utrustningen ansluten till uttag #2 drar 3.4 ampere, kommer detta uttag att visas som röd eftersom den drar mer ström än vad den enligt gränsvärdet får. Om man vill kan man i detta fall också låta ett e-post meddelande skickas. Klicka för större bild.
CertifikatSSL-certifikat
Tillåter användare att sköta SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) från servers för att försäkra maximal säkerhet för att kontrollera strömmen i datacentret, och på så sätt bara göra det möjligt för verifierade användare att fjärrstyra strömförsörjningen. Klicka för större bild.
Inställningar nätverkInställningar nätverket
Anslutningar och konfigureringar för nätverket görs här och inkluderar bland annat anpassade port-inställningar. Klicka för större bild.
Inställningar varningarInställningar för varningar
Dominion PX gör det möjligt för användare att ställa in varningar. Exempelvis kan en varning skickas via e-post om ett gränsvärde som ställts in under ”installera uttag” passeras. Klicka för större bild.
Tillstånd användare/gruppTillstånd användare/grupp
Gör det möjligt för administratörer att installera tillgång och tillstånd för användare och användargrupper på systemnivå. Klicka för större bild.
Tillstånd kontakter användare/gruppTillstånd kontakt användare/grupp
Gör det möjligt för administratörer att installera tillgång och tillstånd för användare och användargrupper på uttagsnivå. Detta gör det möjligt att särskilja uttag för specifika typer av användare eller grupper inom avdelningar. Till exempel kanske Raritan-administratörer bara ska ha tillgång till uttag med Raritan-produkter. Klicka för större bild.
Lägga till ny enhetInstallera enhet
Gör det möjligt för administratörer att anpassa konfigurationen av systemet vid uppstart och vid strömavbrott. Man kan till exempel se till så att inte alla apparater startas samtidigt för att på så sätt undvika nya strömavbrott. Klicka för större bild.
Inställningar verifieringInställningar för verifikation
Gör det möjligt för administratörer att konfigurera lokal användarverifikation via exempelvis LDAP eller RADIUS. Klicka för större bild.
skötsel användare/gruppSkötsel av användare/grupp
Gör det möjligt för administratörer att lägga till eller redigera användare, inklusive vilka grupper användaren tillhör och användarens lösenord. Dominion PX stödjer starka lösenord för att maximera säkerheten. Klicka för större bild.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift