Raritan Dominion SX

Raritan Dominion SX

En säker konsollserver ger direkt åtkomst via IP med valfri webbläsare till den inbyggda webbservern. Med maximal säkerhet och en accesspunkt ger Dominion SX kontroll över alla användare, seriella servers och andra IT-enheter.

Dominion SX passar perfekt för it-experter som behöver övervaka och administrera utrustningen i datahallarna från valfri plats. Den är enkel att installera, enkel att använda, säker och skalbar.

Säker

Dominion SX har väldigt hög säkerhet för en seriell accesserver. Data skyddas med 128-bitars SSL-nyckel och RC4-kryptering. SX ger också möjlighet att spärra IP-adresser och upprättandet av användarspecifika säkerhetsnivåer.

”Solaris Ready”

Raritans seriella konsolswitch Dominion SX har stöd fullt för Solaris och har även erhållit ”Solaris Ready” status.

Dominion SX seriella modeller sträcker sig från 4 portar upp till 48-portars DSXA-48, som har dubbla nätverksportar, dubbla nätaggregat och inbyggt modem.

Kan administreras vid AD

Dominion SX har fullt stöd för att integreras i Raritan Command Center för central administration och säkerhet. Dessutom stöd för bla. Active Directory, AD.

Redundant säkerhet / nödingång

Normal åtkomst till Dominion SX sker via IP. Dominion SX är dessutom utrustad med ett inbyggt modem. I nödfall kan man med andra ord nå all inkopplad utrusting via modem. Nätet kan med andra ord vara ur funktion och du kommer ändå åt kritisk utrustning kopplad till Dominion SX.

  • En central vy över alla RS232-baserade produkter
  • Fjärråtkomst via webbläsare – var som helst, när som helst
  • Hög säkerhet med 128 bitars SSL och RC4 kryptering
  • Port för 4- och 8-portars externt modem
  • Inbyggt V.90-modem (endast 4- och 8-portsmodellerna)
  • Upp till 320 användare (endast (16- och 32-portsmodellerna)
  • Fins med 4, 8, 16, 32 och 48 portar.

Se även Raritan CommandCenter som gör att du kan få en central accesspunkt för alla dina Dominion och Paragon-enheter.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift