Dominion PXE – intelligenta strömlister för fjärravläsning

Raritans PXE-modeller gör det möjligt att i realtid övervaka och få larm om status på all strömförbrukning som är kopplad till strömlisten såväl totalt som för varje uttag enskilt; ström (A), spänning (V), effekt (kVA, kW) och effektförbrukning (kWh). Produktserien finns i ett flertal utföranden redan som standard men kan också specialanpassas efter behov, kontakta oss för alternativ.

Raritans fjärrströmlister gör det möjligt för datacenter/IT-ansvariga att:

  • Baserat på mätdata göra framtida säkra beslut för It-utbyggnad.
  • Minska risken för överbelastning genom tidiga larmsignaler
  • Effektivt utnyttja elkapaciteten på bästa sätt
  • Spara i kostnader och energi
  • Ta Grön-IT framåt i organisationen

övervaka energi, kraft och datahallsmiljön för maximal driftsäkerhet

PXE-serien gör det möjligt att enkelt få olika typer av larm vid kritiska lägen. När det är sker förändringar i strömförbrukning eller när temperatur/luftfuktighet förändras i datahallen. PXE har fyra anslutningar. Ethernet-port för nätverket och för access via det inbyggda web interfacet, RJ12- portar för olika typer av sensorer såsom temperatur och luftfuktighet. USB-B porten är till för att direktansluta en dator utan att gå via nätverket.

  • Fjärravläsning av aktuell ampere, spänning, volt (kVA, kW) energiförbrukning
  • Plats för upp till 16 sensorer
  • Larm via e-post, SNMP, GSM, SMS, Syslog när bestämda gränsväden är överskidna
  • Support för http, HTTPS,NTP,SMTP,SSH,Telnet,SSL,och SNMP v1,2,3 SNMP INFORMS, JSON-RPC
  • Stöd för loggning via LDAP/S och Active Directory

 

Kontakta oss för mer information och prisuppgift