Dominion PX

Raritans fjärrströmbrytare Dominion PX uppfyller högt ställda säkerhetskrav och ger dig fullständig kontroll över strömuttag och strömförbrukning. Den kan användas helt separat, men är också en del av Raritan och kan därmed enkelt integreras med Raritans Paragon-serie, Dominion-serie samt CommandCenter. På så sätt får du tillgång till alla fysiska portar via ett gränssnitt. Bland annat slipper du därmed risken att förväxla portar, något som kan orsaka strömavbrott och nertid för ”fel” server. Du kan även med hjälp av ett enda kommando slå av eller på grupperad utrustning.

Individuell strömmätning på varje uttag eller i hela listen

Det finns många fjärrströmbrytare på marknaden som kan slå av eller på strömmen. Det som skiljer Dominion PX från mängden är främst den breda funktionaliteten, men också att du kan mäta strömförbrukningen både enskilt och ackumulerat i hela listen. Har du till exempel ett hosting-företag händer det förstås att flera kunder delar på ett rack. Med uppgift om strömförbrukning kan du då basera prissättning också på strömförbrukning.

Dessutom blir uppgifterna om strömförbrukning viktiga i den egna datahallen som vakt mot överbelastning och för dimensionering av reservkraft. Vid överbelastning kan du få varning per e-post eller via SNMP. Värdena kan också avläsas på strömlistens display, via webbläsare, via SNMP, via Telnet/SSH eller via RS232.

God övervakning och mycket hög säkerhet

Även om du har ett stort antal Dominion PX blir det aldrig något bekymmer med övervakningen. Med hjälp av Raritans Dominion SX, Paragon eller CommandCenter kan du dra nytta av globala inställningar. Därmed har du ett enda ställe varifrån du kan göra säkerhetsinställningar och utföra uppgraderingar.

Säkerheten tillgodoses genom stöd för 256 bitars AES-kryptering, SSL och autentisiering via protokoll som LDAP/S, RADIUS och Active Directory. Med andra Raritan-produkter finns också möjligheter till autentisiering via TACACS+, Kerberos och SecureID. Det går även att bestämma rättigheter på uttagsnivå.

 
Ladda ner produktblad om Power IQ

Energihanteringen i ditt datacenter

Raritan Dominion PX Screen Shots

Visning kontakter Visning uttag
Sätter PÅ eller AV samt övervakar enskilda uttag och rackets PDU totalt. Varje uttag har en ikon vars färg indikerar det uttagets status. Klicka för större bild.
Detaljer kontaker Detaljer uttag
Visar ström, spänning och strömvärden samt status för ett specifikt uttag i realtid, och gör det möjligt för en användare att sätta PÅ/AV uttaget samt ange cykel. Klicka för större bild.
Inställningar händelselogg Inställningar för händelselogg
Gör det möjligt för användare att konfigurera händelselogg, genom att välja en händelse och skriva in e-postadress för notifiering eller andra standardbaserade metoder för lagring.
Till exempel kan du konfigurera Dominion PX för att skicka ett varningsmeddelande till någon via e-post när ett kritiskt gränsvärde uppnås för tillåten temperatur, eller när PDUns strömförbrukning är så hög att en säkring riskerar att gå om ingenting görs. Du kan också konfigurera så sätt att värdena lagras i en NFS-logg eller vidarebefodras via SNMP. Klicka för större bild.
Installera uttag Installera uttag
Gör det möjligt för användare att ge varje uttag ett namn för lättare identifikation samt att bestämma gränsvärden för kritiska och icke-kritiska händelser. Till exempel, om icke-kritiskt gränsvärde är satt till 3.0 ampere för uttag #2 och utrustningen ansluten till uttag #2 drar 3.4 ampere, kommer detta uttag att visas som röd eftersom den drar mer ström än vad den enligt gränsvärdet får. Om man vill kan man i detta fall också låta ett e-post meddelande skickas. Klicka för större bild.
Certifikat SSL-certifikat
Tillåter användare att sköta SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) från servers för att försäkra maximal säkerhet för att kontrollera strömmen i datacentret, och på så sätt bara göra det möjligt för verifierade användare att fjärrstyra strömförsörjningen. Klicka för större bild.
Inställningar nätverk Inställningar nätverket
Anslutningar och konfigureringar för nätverket görs här och inkluderar bland annat anpassade port-inställningar. Klicka för större bild.
Inställningar varningar Inställningar för varningar
Dominion PX gör det möjligt för användare att ställa in varningar. Exempelvis kan en varning skickas via e-post om ett gränsvärde som ställts in under ”installera uttag” passeras. Klicka för större bild.
Tillstånd användare/grupp Tillstånd användare/grupp
Gör det möjligt för administratörer att installera tillgång och tillstånd för användare och användargrupper på systemnivå. Klicka för större bild.
Tillstånd kontakter användare/grupp Tillstånd kontakt användare/grupp
Gör det möjligt för administratörer att installera tillgång och tillstånd för användare och användargrupper på uttagsnivå. Detta gör det möjligt att särskilja uttag för specifika typer av användare eller grupper inom avdelningar. Till exempel kanske Raritan-administratörer bara ska ha tillgång till uttag med Raritan-produkter. Klicka för större bild.
Lägga till ny enhet Installera enhet
Gör det möjligt för administratörer att anpassa konfigurationen av systemet vid uppstart och vid strömavbrott. Man kan till exempel se till så att inte alla apparater startas samtidigt för att på så sätt undvika nya strömavbrott. Klicka för större bild.
Inställningar verifiering Inställningar för verifikation
Gör det möjligt för administratörer att konfigurera lokal användarverifikation via exempelvis LDAP eller RADIUS. Klicka för större bild.
skötsel användare/grupp Skötsel av användare/grupp
Gör det möjligt för administratörer att lägga till eller redigera användare, inklusive vilka grupper användaren tillhör och användarens lösenord. Dominion PX stödjer starka lösenord för att maximera säkerheten. Klicka för större bild.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift