Dominion PX – Intelligenta strömlister för stordriftmiljö


Fjärrströmbrytarna Dominion PX från Raritan ger er kontroll över strömuttag och strömförbrukning på ett sätt som inte tidigare varit möjligt och uppfyller högt ställda säkerhetskrav.Samtidigt som de kan användas en och en helt fristående kan de också integreras helt och hållet i Raritans familj av KVM-switchar såsom Paragon- och Dominion-serien samt CommandCenter Secure Gateway. På detta vis får ni genom ett enda gränssnitt tillgång till alla fysiska portar i servern. Därmed slipper ni risken att förväxla portar i KVM-switchen med portar i strömlisten och på så sätt orsaka strömavbrott på ”fel” server. Ni kan till och med gruppera uttag så att utrustning med dubbla kraftaggregat kan slås av och på med ett kommando.

Mät strömmen individuellt på varje uttag och i hela listen

Att fjärrmässigt slå av strömmen på enskilda uttag eller hela listen eller massor av lister samtidigt, i grupp eller enskilt hör till basfunktionaliteten. Det gör också strömmätning, men i motsats till andra fjärrströmbrytare har ni här också möjlighet att avläsa strömförbrukningen på varje enskilt uttag och ackumulerat på hela listen. Som hosting-företag händer det ju att flera företag delar på ett rack och med uppgift om strömförbrukningen per uttag kan ni plötsligt differentiera prissättningen baserat också på förbrukning. För den egna datahallen blir uppgiften om förbrukningen nog så viktig för dimensionering av reservkraft och som ”vakt” mot överbelastning. Varning per epost eller via SNMP talar om när givna gränsvärden överskrids. Värdena avläses antingen direkt på strömlistens display, webb browser, SNMP, Telnet/SSH eller via RS232.

Övervakning och säkerhet i en klass för sig

Inte ens med hundratals Dominion PX blir övervakningen ett bekymmer. Tillsammans med Dominion SX, Paragon eller CommandCenter samlar ni alla lister i större grupper och kan då dra nytta av globala inställningar med en enda inloggningspunkt, ett enda ställe att göra säkerhetsinställningarna, ett ställa att utföra uppgraderingar från.

Säkerheten är väl tillgodosedd med stöd för 256 bitars AES-kryptering, SSL, autentisering via standardprotokoll som LDAP/S, RADIUS, Active Directory. Genom anslutning till Raritan KVM finns utökade autentiseringsmöjligheter via TACACS+, Kerberos och SecureID. Ni kan också bestämma användarrättigheter på uttagsnivå.

Det finns ett stort utbud av många olika modeller från denna tillverkare som inte är listade nedan, kontakta oss gärna så hjälper vi till att ta fram mer information.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDFSkicka sidan vidare

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift