Digi Passport med freeKVM för servrar, routers och switchar

Digi Passport från Digi International ger ännu enklare drift och övervakning av enheter med konsolportar (seriella RS232). Nu med freeKVM som gör att du kan får ett grafiskt gränssnitt till samtliga servers helt utan traditionella KVM-tillbehör. Därmed kan samtliga enheter, servers som annan seriell utrustning, hanteras på ett och samma sätt. Gemensam administration och identiska säkerhetsinställningar förhindrar fel och täpper igen luckor i säkerheten.

 

IPMI och freeKVM ger grafisk fjärraccess till servers trots serieportsanslutning

Det inbyggda stödet för IPMI (Intelligent Platform Management Interface) gör att du via nätverket och den medföljande programvaran till Passport kan ha en gemensam ”portal” till samtliga IPMI-kompatibla system. Vidare stöds Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol), VNC och X MAnager för Unix så att åtkomst kan ske på BIOS-nivå via serieporten, precis som på en traditionell KVM-switch.

USB och PC Card för konfiguration, logg och uppgraderingar

Nu kan du enkelt tömma loggen eller ladda en ny enhet med inställningar kopierade från en annan enhet. Passport har uttag för både USB och PC Card och tillåter både upp- och nedladdning. Mycket praktiskt då flera enheter skall ges samma konfiguration eller bara för att spara undan aktuella inställningar. De utförliga loggfilerna och möjligheten att tömma ned innehållet på separat minne underlättar för de som följer kraven enligt Sarbanes-Oxley, HIPAA eller liknande.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift