DDS2050 PCI Bus Extension

DDS2050 PCI BUS Extension

Digital Desktop Systemet (DDS) låter IT-administratörer placera en dator upp till 1000 meter bort utan att förlora prestanda. Detta ger säker centraliserad placering av PC-datorer. Systemet består av ett värd-kort (PCI Add In Card) för administratören samt separata anslutningsenheter hos användarna som gör att användarna och administratören kan ansluta till systemet. Mjukvaran DSWorks används för administrationen och är ett tillägg som möjliggör mer funktionalitet och mer flexibel fjärradministration.

  • Layer 2 Ethernet Protokoll – Länken mellan anslutningsenheterna och värd-kortet använder Layer 2 Ethernet protkollet. Detta möjliggör en kostnadseffektiv centraliserad administration med hjälp av mjukvaran DSView.
  • Kan ha två bildskärmar med hjälp av det inbyggda grafikkortet
  • Slutanvändarens flexibilitet – PC-användaren har nu full kontroll över PC:n utan att ha den på skrivbordet. Detta är en en lösning utan kompromisser som tillåter:
    • USB
    • Seriell
    • Ljudportar
  • Existerande enheter – har stöd för PCI-baserade maskiner, Win95-2000, ME, XP och de flesta Linux-distributioner.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift