Klicka här för att ladda ner PDF

Datahall/Serverrum, uppbyggd med moduler (Containermetodik)

Datahall/Serverrum, uppbyggd med moduler (Containermetodik)

RackTech levererar helt nyckelfärdiga datahallar byggda enligt ett mycket beprövat modulkoncept. 10.000-tals enheter av denna typ är levererade enbart inom Sverige till olika funktioner som datahallar, kommunikationsnoder, mobil-basstationer mm.

Fördelarna med en prefabricerad datahall är många. Det är enkelt, snabbt, flexibelt och flyttbart och har låg kostnad. Skalbarheten har också fördelar med att du bara behöver bygga efter din kapacitet för stunden. Det går alltså att expandera vid senare tillfälle. Att komma igång snabbt vid driftsättning har också ekonomiska fördelar, tid vet vi är pengar.

Enkelt

Konceptet bygger på en containerlösning med prefabricerade stålmoduler som byggs industriellt i den storlek som kunden önskar. Datahallen levereras till kund anpassad med all den teknik som kunden efterfrågar, färdiginstallerad och klar för att tas i bruk.

10 m2 till flera 100 m2 är inga problem, enklare kan det inte bli.

Beroende på kundens önskemål kan datahallen vid leverans vara utrustad med te.x. reservkraft, UPS system, spridningsnät, kyla/klimat och brandsläckning mm. Kundens behov styr helt vilken tekniknivå leveransen skall ha.

Vid leverans lyfts datahallen på plats och driftsätts. Datahallen behöver inte heller placeras utomhus utan kan lika gärna placeras i te.x. en fabriks eller lagerbyggnad och lyfts då på plats med truck etc.

Jämfört med ett traditionellt bygge av datahall eller serverrum är detta ett enkelt och snabbt sätt att få en modern och mycket säker driftmiljö. Inga större byggmöten, inga hantverkare att tala om, ingen byggarbetsplats, minimal driftstörning. Processen är mer att likna med en systembeställning och en produktleverans. Enkelt och bekymmersfritt.

Snabbt

En leverans av en prefabricerad datahall är förutom fördelen med enkelheten oftast det snabbaste sättet att få en säker driftmiljö. Med en beprövad process skapar vi er hall på kortare tid än med traditionell byggnation.

Vi har idag prefabricerat över 20.000 lösninar av denna typ, så vi har en mycket stor erfarenhet att vila på. Våra moduler används till många olika tillämpningar. Datahallar, bredbandscentraler, 3Gcentraler, basstationer för mobilteknik, knutpunkter i stadsnät mm. Variationen är mycket stor. Men gemensamt är att kunden får en enkelhet och en lösning med mycket stor säkerhet för många år framåt.

Placering

Utomhus
Ett vanligt scenario är att kunden helt enkelt inte har möjlighet att bygga en säker driftmiljö i de lokaler man har att tillgå, det finns helt enkelt inte plats.

Datahall/Serverrum, uppbyggd med moduler (Containermetodik)

Datahallen kan då, ofta med en bättre säkerhet, placeras utomhus i stort sett var som helst där kunden har en yta. Säkerheten är mycket hög då hallen är byggd i stål. Självklart kan den dessutom förses med ytterligare skydd i form av larmsystem, övervakning osv. Utsidan på hallen kan vara en container eller helt anpassad till den miljö där den skall placeras. Träpanel, puts, tegel. Bara fantasin sätter gränsen. Hallen kan smälta in i vilken omgivande miljö som helst och likna omgivande byggnader. Dockad mot kundens andra lokaler kan den se ut som en tillbyggnad vilken som helst. Datahallen levereras nyckelfärdigt med de värme-, belysnings- och ventilationsinstallationer som krävs samt en inredning som helt anpassats till våra uppdragsgivares specifikationer. Det kan vara kabelstegar, armaturer osv. Flexibiliteten är mycket stor. Containern kan utöver den specialdesignade inredningen och maskinella utrustningen även fås t.ex. brandklassad.

Inomhus
Vid placering inomhus är processen i stort sett likartad som vid en utomhusplacering.

Datahall/Serverrum, inomhus

Datahallen kan se ut som en container eller som ett rum med anonyma väggar. Vid byggnation inomhus lyfts hallen på plats med truck eller slädar. Enkelt och snabbt. En inomhusplacering är ofta ett bra alternativ för den som har plats. Genom stålkonstruktionen är skalskyddet för hallen mycket högt och fås utan förstärkning av den omgivande byggnadens övriga system.

Material och storlekar

Väggar, golv, dörrar och tak i är i standardutförande tillverkade av 1,5 mm profilerad stålplåt. Ytbehandlingen kan fås i en rad utföranden, likaså isoleringen.

Storleken på en datahall kan fås från ca 10 m2 till 1000 tals m2. I stora lösningar arbetar vi med ett koncept med moduler som med bibehållen säkerhet kan expanderas. Med andra ord är det enkelt att ”bygga ut” en datahall baserad på modularitet/skalbarhet.

Vi är certifierade enligt ISO14001:1996 och ISO 9001:2000.

Referenser

Vi har ett stort antal referenser på dessa lösningar. Kontakta oss info@racktech.se för mer material och en referens som passar till era funderingar.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift