Verkligt säkra trådlösa nätverk och mobilitetslösningar

Aruba Networks

Aruba

Söker ni ett verkligt säkert trådlöst nätverk så är det Auruba ni behöver. Men sin unika teknik har man skapat en helt egen standard på marknaden för trådlösa nät.

Vad skiljer Aruba säkra trådlösa nätverk från vanliga trådlösa nätverk? Några viktiga punkter…

Säkerhet:
Normalt kör man krypterad trafik i ”luften” mellan accesspunkt och användare medan man mellan accesspunkt och controller kör okrypterat på det lokala LAN:et.

Aruba har valt en annan och säkrare strategi där man kör krypterat från användare ända in till över LAN:et. Det innebär att användarna inte behöver sitta lokalt på LAN:et utan kan även vara geografiskt utspridda så länge det finns en internetanslutning. D.v.s. hem-användare, lokalkontor et.c. kan på säkert sätt anslutas (utan lokal controller) utan en massa konfigurering i routrar etc… Förutom maximal säkerhet vinner spar man mycket i tid och komplexitet.

Brandvägg:
Till skillnad från Arubas konkurrenter så har controllen en inbyggd brandvägg som möjliggör ovanstående och klassar användarna i olika typer av ”roller” så varje användare/grupp enkelt och centraliserat kan bli tilldelad vad de får åtkomst till och naturligtvis vad dom inte får komma åt.

Accesspunkter:
Även när det gäller accesspunkter så finns det en mängd funktioner för högsta säkerhet och enklaste administration. Exempelvis kan man styra användarna mot en viss accesspunkt, lastbalansering, etc..

Skalbarhet
Aruba har en oslagbar skabarhet med fullt skalbara lösningar från mindre system till lösningar med fler än 100.000 accesspunkter.

Aruba Networks är den ledande tillverkaren av verkligt säkra trådlösa Wi-Fi nätverk och mobilitetslösningar för företag organisationer i alla storlekar. Nyttan med en Arubas lösning är flera; allt från att på ett extremt säkert sätt kunna tillhandahålla gäster access till att göra medarbetarna helt mobila både på arbetsplatsen men också på t.ex. lokalkontor och hemarbetsplatser.

Applikationerna varierar, vanligast är data och telefoni men även mer specialiserade applikationer som location tracking, dual phones, handscanners och wireless intrusion prevention blir allt vanligare.

Aruba

En av egenskaperna som gör Aruba unikt är den exteremt höga säkerheten och den enkla centraliserade administrationen.

Med utgångspunkt från användaren, centraliserad kryptering, inbyggd brandvägg och policyserver höjer de säkerheten till en betydligt högre nivå än vad som idag är vanligt i trådade nätverk.

Systemet gör det också möjligt att klassificera användare, trafik och applikationer vilket ytterligare ökar säkerheten men också skapar andra förutsättningar för kunna hantera kritiska applikationer som t.ex. IP telefoni över Wi-Fi.

Styrkan i Arubas lösning är förutom en maximerad säkerhet den mycket stora skalbarheten. Aruba har lösningar som är skalbara från små system till lösningar med upp till 100.000 Access Punkter !

Det finns många exempel på system kan visa på hur extremt stabilt och säkert Aruba är.

En lösning som man själva gärna framhåller är New York City network som är ett Cisco nät på ca 70.000 Access Punkter där NYC även har valt Arubas verktyg AirWave för administration istället för Ciscos egen lösning. Just AirWave tillsammans med Cisco är en lösning som blir mer och mer vanlig.

I Sverige har Aruba en stort antal installerade system. Bland dessa bla finns bl.a. Kommuner, statliga verk/förvaltningar och företag. Exempelvis Malmö Stad, Enköpings Kommun, NCC, NIBE, Lantmännen m.fl.

Inom skolområdet har Aruba mer än 1000 universitet som kunder runt om i världen. Kunder med skolmiljöer har drivit Aruba att lösa de specifika problem man ofta har i just den miljön.

Att kombinera radio med klassrum där många användare på liten yta samtidigt skall nyttja samma resurser som dessutom ofta är krävande applikationer som video och multimedia.

När det gäller Arubas Mobility Controller är den en lösning för trådlösa nätverk och även en extremt säker remote networking lösning för att remote ansluta användare från hem, mindre kontor och offentliga lokaler osv.

Varför trådlöst?

Om man tittar på hur och varför det idag är så viktigt med att installera ett trådlöst nät så finns det ett antal olika anledningar:

Lägre kostnad
Vid nybyggnation av kontor får man nästintill en halvering av kostnaden på att bygga trådlöst som primärt nät och det trådade bara till det som verkligen behövs så som servers, skrivare m.m

Säkerheten
För att säkra upp sitt befintliga nät och verkligen få kontroll på trafiken kan Aruba kan hitta s.k ”rouge accespunkter” och även störa ut dessa. Många företag har som policy att inte använda trådlös access till nätet av olika säkerhetsskäl men många anställda tar med sig egna trådlösa routers och kopplar in i sitt nätuttag (för att slippa sladdar), detta innebär att företaget totalt tappar kontrollen över sin egen trafik då egentligen vem som helst kan nå företagsnätet via denna typ av accesspunkt.

Stabilitet och tillgänglighet
Vid installationer av trådlöst i tätbebyggda områden uppstår ofta problem med nät som går upp och ner på grund av omkringliggande nät som kolliderar på olika frekvenser, Arubas accesspunkter ligger och rapporterar konstant till den centrala controllern om var i frekvensbanden som s.k ”interference” finns och lägger sin egen signal på en annan frekvens för att alltid nå bästa möjliga uppkoppling.

Aruba

Läs mer om ARM (Adaptive Radio Management):
http://www.arubanetworks.com/technology/arm_2_0.php

Kort om tekniken

www.arubanetworks.com

Automatisk scanning av radiomiljön. Scanningen är applikationsmedveten så enskild Access Punkt inte startar scanning när realtids applikationer som telefoni/video är aktivt.
Automatisk kanalhantering och reglering av sändningseffekt för optimering av radionätet.
Real Time RF Heatmaps – täcknings kartor som ger en verklig bild av hur RF miljön ser ut.
DFS/802.11h. Krav för att få nyttja samtliga kanaler för 802.11a/n. Leverantörer utan support för detta blir väldigt begränsade i kanaler att nyttja = minskad prestanda/stabilitet.
Band steering – styr klienten till det frekvensband som har bäst förutsättningar (normalt 5 Ghz)
Airtime Fairness – garanterar dels samma bandbredd till alla klienter men hanterar samtidigt mixen av olika standarder (a/b/g/n) och ser till att klienterna får prestanda efter standard.
Inte bara lastbalansering mellan AP’s utan även mellan kanaler för bästa resurs nyttjande i luften
Co channel interference – hanterar kollisions domäner så inte döda zoner uppstår i WLAN nätet när egna access punkter hamnar på samma kanal.

Citrix

Citrix och Aruba Networks har inlett ett partnerskap för att tillhandahålla nät och applikationslösningar genom Arubas ”Virtual Branch Network” (VBN) lösning och Citrix XenApp ®-program virtualiseringsteknik. Tillsammans gör dessa lösningar det möjligt att kostnadseffektivt leverera virtuella skrivbord, röst, video och företagsapplikationer till lokalkontor/hemanvändare – alla med centraliserad kontroll. Denna moln-baserade lösning är enkel att installeras av slutanvändaren, och kraftfull nog att ge en komplett ”lokalansluten upplevelse” för användarna.

Aruba

Ladda ner och ta del av några fallstudier om Aruba

Följande dokument kräver Acrobat reader för att kunna ses:

Filmklipp om Aruba networks

Kontakta oss för mer information och prisuppgift