Kylning av datacenter – serverrum och datahallar

Rätt kylning av datacenters är viktigt. Värmeöverskott i ett serverrum påverkar utrustningens prestanda negativt och förkortar dess livslängd avsevärt. Att hålla serverrummets temperatur omkring rekommenderade 20-25 grader är inte alltid enkelt. Det finns många faktorer som gör kylning av dagens datacenter till en verklig utmaning.

Datakluster med hög densitet

I och med att användandet av bladservers och virtuella servers stiger, ökar också den potentiella strömförbrukningen per rack, liksom den resulterande värmeavgången. Värmeavgången för en rackyta på c:a 60×100 cm är omkring 10 kW, men experter har räknat ut att den siffran snarare kommer att hamna på 30-50 kW i framtiden. Minst! Trenden mot ökad strömförbrukning har blivit dokumenterad i flertalet studier.

Förändringar inom tekniken

Traditionellt har framsteg inom tekniken gjorts i en extremt hög fart, något som exempelvis illustreras i ”Moores lag”. Denna lag förutspår att prestandan för antalet semikonduktorer ska fördubblas var 24:e månad. Historiskt sett har detta också lett till högre strömförbrukning och större värmeavgång. Detta bör man alltid ta i beaktande vid planering, flytt och utvidgning av datacenters.

Isolera ”hot spots”

”Hot spots” är områden i datacentrat som inte blir tillräckligt kylda, något som ofta resulterar i temperaturer över rekommenderade gränser när det gäller maximal pålitlighet och prestanda för utrustningen. Hot spots behöver inte nödvändigtvis bero på avsaknad av kapacitet för kylning, utan kan också orsakas av dålig cirkulation eller otillräckliga luftflöden. Ett effektivt sätt att hitta dessa zoner är t.e.x. thermografering. – Hot spot-zoner kan finnas i ganska stora områden av ett datacenter och uppstår när temperaturen är för hög vid alla luftintag för ett rack, beroende av att utgående luftflöde inte roteras tillräckligt. – Vertikala hot spots uppstår över ett litet område och påverkar ofta ett enstaka serverrack. Dessa uppstår när utrustning i botten av racket konsumerar all tillgång av kyld luft och servers högre upp i racket får varmluft av angränsande utrustning eller kringliggande luft.

Strategier för att förbättra kylningen

Det finns olika steg att ta för att lösa kylproblem. Det gäller att välja rätt rack, öka effektiviteten för strömförbrukningen, använda rätt kylning och dra nytta av övervakningssystem. RackTech kan underlätta processen för dig kring varje steg.

  1. Välj rätt rack och tillbehör För att maximera kylningen av utrustningen, välj serverrack med effektiv utrymmesplanering. Läs också denna artikel om annat som är viktigt att tänka på.
  2. Satsa på effektiv strömförbrukning Flera steg kan tas för att minska den totala strömförbrukningen. En början kan vara att RackTech utför en undersökning av datacentret, mäter luftflöden och gör en ev. thermografering. Därefter kan vi bistå med hjälp kring genomgång av din utrustning för att se om någon server bör konsolideras eller kasseras. Denna process kan minska strömförbrukningen med upp till 30%. Se slutligen till att ett ev installtionsgolv i datacentrat är fritt från bråte, till exempel kablar, som kan förhindra eller försämra luftflödet.
  3. Använd övervakningssystem Dessa utrustningar gör det möjligt att övervaka temperaturen och annat i racken och serverrummet proaktivt, d.v.s. hela tiden och på så sätt förekomma ev. problem. Läs mer om övervakningssystem här.

För mer information om RackTech och vad vi kan hjälpa till med – gå till RackTechs startsida.

 

Kontakta oss för mer information och prisuppgift