Kapacitetsplanering

Kapacitetsplanering är en viktig aspekt vid skapandet av ett datacenter. Här följer fem huvudfaktorer att tänka på vid kapacitetsplanering.

1. Nuvarande/framtida IT-funktioner

Inventering av nuvarande utrustning, inklusive hårdvara som kräver support, samt tänka igenom vilken utrustning ni kan komma att behöva i framtiden (både på kort och lång sikt) för att stödja IT-funktionen.

2. Nuvarande/framtida effektförbrukning

Strömförsörjningen är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid planeringen. När ni har utvärderat nuvarande strömförbrukning, gäller det att bedöma framtida behov inklusive möjligheten att stegvis kunna utöka och växa i lösningen. Dagens servers blir utrymmesmässigt allt mindre men kräver allt mer kraft.

3. Kylning

Kylning är en annan viktig del. Som nämndes ovan är effekten allt högre i moderna servers och därmed ökar kylbehovet. Det finns olika teorier kring kylning av servers. Frikyla i hela hallen, kalla gångar, kylda serverrack osv. Viktigt är att välja en lösning som är tillfredsställande i dag men som även ger utrymme och flexibilitet att växa framgent. Kyla står ofta för en stor del av investeringen i en servermiljö och är därför värt extra uppmärksamhet. Att kunna återvinna den värme som kyls bort är en intressant möjlighet, kontakta oss gärna för råd.

4. Rackoptimering

Det finns mycket att tänka på vid val av serverrack läs en artikel om ämnet här.

5. Larm/säkerhet

Mangement av servers och kommunikationsutrustning kan ske effektivt vid ordinarie drift genom olika verktyg över IP. Men för de fall då de lösningarna inte är tillgängliga behövs ett besök i serverhallen. Det finns många olika lösningar för att logga besökare och att ge tillträde till hallen. Ett passersystem kan även kompletteras med t.ex. videoövervakning mm.

En kontinuerlig övervakning av serverhallen är viktig. Skydd mot intrång, fukt, rök, brand osv. En larmlösning med övervakning av kritiska värden och med automatisk koppling till rätt person beroende på typ av larm. Brandskydd sker oftast genom aspirerande detektering och larm till rätt instans. I ett eskalerat skede aktiveras släcksystem automatiskt och släcker med gas.

För mer information om RackTech och vad vi kan hjälpa till med – gå till RackTechs startsida.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift