AlterPath Manager

AlterPath Manager är en produktfamilj med centraliserad hantering designad för att erbjuda en säkerhetsgateway och visuell kontroll av out-of-band tjänster. Dessutom, ger AlterPath Manager centraliserade dataloggar och händelsealarm tillsammans med automatiska funktioner som inkluderar uppgradering av firmware och konfigurationshantering.

Den tar out-of-band bortom den blotta fjärråtkomsten. AlterPath Manager förbättrar out-of-band åtkomsten genom att erbjuda en högre nivå av logging, händelsealarm, automatik, säkerhetsgateway och mjukvarukompabilitet med nästa generations datacentrum.

Ett datacenters heterogena omgivning kräver åtkomst till out-of-band-nätverket genom många olika fysiska gränssnitt, inklusive RS-232 seriella konsolportar, KVM-portar, strömkontrollsportar och hanteringsagenter som IPMI. AlterPath Managers View Consolidation (Console KVM och Power) funktionalitet ger en centraliserad vy av alla portar. Alterpath Manager ger ett konsistent gränssnitt oberoende av den underliggande teknologin och ger förbättrad säkerhet, då den fungerar som en säkerhetsgateway.

I stora anrättningar av fjärrhanteringsmiljöer, kan det bli ett väldigt jobb att bygga upp och underhålla out-of-band enheterna. Detta ökar kostnader för personal som måste åka ut till enheterna och uppdatera dessa. AlterPath Manager förenklar detta då den spårar och upprätthåller konfigurationer och firmware för alla out-of-band enheter, och klipper bort mellanhänderna.

Traditionella nätverksverktyg som t.ex. HP OpenView, Unicenter och IBM Tivoli kan övervaka nätverkets hälsa, logga händelser och erbjuda alarm då systemen kräver mänsklig interaktion. Men när nätverksproblem uppstår kan dessa verktyg endast informera administratören om problem, och kan inte erbjuda information eller verktyg för att hjälpa åtkomst, diagnos och lösning till problemet.

AlterPath Managers händelsealarm komplementerar dessa in-band-verktyg genom att erbjuda åtkomst till konsolldataloggar och ändra historiken, vilket tillåter snabb problemdiagnostik. Operatören har en klar bild över enheternas status innan problemen uppstår, och låter användarna se problemet så snart det händer.

Säkerhetsgateway

Informationens säkerhet bygger inte bara på tillgängligheten av robusta säkerhetssystem i hårdvara och mjukvara, utan även på en konsistent säkerhetspolicy implementerad i datacentret. AlterPath Manager fungerar som en säkerhetsgateway för out-of-band-enheter, inklusive konsoll, KVM and Strömförsörjning och erbjuder en platform för tillägg av IPMI, ILO och andra hanteringsagenter inklusive de för blade serverkonsoller i framtiden.

Genom att använda AlterPath Manager i nätverket, är all åtkomst till portarna loggade och övervakade oberoende av varandra och tillåter total granskning för säkerhets- och kvalitetskontroller. Det skapar ett säkerhetslager av åtkomstkontroll och behörighetskontroll som är likvärdig oberoende av enheternas typer och system. Detta förenklar säkerhetsskisserna och minimerar säkerhetsrisker.

Fördelar och finesser

  • Hög tillgänglighet med snabbare återhämtning från systemfel
  • Reducerad kostnad för ägaren av out-of-band hanteringen
  • Enklare och snabbare reguleringar
  • Centraliserad säkerhetspolicy
  • Granska ändrad historik

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift