AlterPath KVM

AlterPath KVM är en CAT5-baserad KVM switch som ger administratörer en KVM-lösning för administration av Windows, Sun och Linux/UNIX servrar med enkel kablering, avancerad säkerhet och expansionsmöjligheter för framtida behov.

Genom att använda CAT5-kablering kan man använda befintlig infrastruktur och styra servrar på avstånd upp till 500ft.

Säkerhetsfunktioner inkluderar serverbaserat autentiseringsstöd för RADIUS, TACACS+, LDAP och Kerberos samt, accesslistor per port och loggning av användaraccess. Detta ger administratörer möjlighet att styra sitt datacenter med mer kontroll utan att tumma på säkerheten.

Med stöd för kaskadkoppling och centraliserad portadministration kan man enkelt bygga ut antalet administrerade servrar utan att tappa den initiala installationskostnaden eller fördelen med centraliserad konfiguration och tillgänglighet.

Istället för att använda proprietär mjukvara bygger AlterPath KVMOpen Source mjukvara (Linux) Vilket ger ökad säkerhet, frihet att individualisera, ändra och lägga till funktioner när behov uppstår.

Tillgänglig i både 16 och 32 portars modeller som enkelt passar in i en ledig ”1U” plats i ert rack hjälper AlterPath KVM er att maximera era servers tillgänglighet med en skalbar och säker lösning. Att använda AlterPath KVM för server-administration håller era servrars nertid under kontroll, minskar kostnaden för nätverksunderhåll samtidigt som det ökar effektivitet och produktivitet i ert datacenter.

Fördelar

  • Sparar rackutrymme (1U design)
  • Enkelt att integrera i nuvarande säkerhetsinfrastruktur
  • Enklare och renare kablering (CAT5 baserad)
  • Skalbarhet med centraliserad administration och konfiguration
  • Flexibilitet och stabilitet (Byggt på Linux)

Applikationer

  • Out of band server administration
  • Fjärrstyr Windows och Unixservrar

Välkommen att kontakta oss för mer information!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information
och prisuppgift