Trellis – optimering av ITdriften

Trellis

Avocent / Emersons Trellis plattform optimering av driftmiljöer för IT löser behovet av en heltäckande hantering av datahallen i ett enda verktyg.

Avocent /Emerson Network har introducerat Trellis, den första integrerade plattformen för hantering av datahallens infrastruktur, även kallat DCIM (data center infrastructure management). Syftet är att överbrygga gapet mellan hanteringen av IT-utrustningen och datahallens infrastruktur. Trellis består av ett antal byggstenar av hårdvara, mjukvara och tjänster som tillsammans gör det möjligt att hantera datahallen både vad det gäller servers, kommunikationsutrustning, el, kyla, kraft och säkerhet. I ett enda verktyg! Lösningen gör att man får underlag för att ta beslut om tillgänglighet och kapacitetsutnyttjande.

Trellis plattformen ökar möjligheten att utnyttja datahallens fulla kapacitet och ger kontroll över samtliga faktorer som kan påverka driften och kapacitetsplaneringen. Både på serversidan och på den ”fysiska” sidan. Genom detta får man fullt grepp över tex. energiåtgång och kan rätt optimera och planera sin verksamhet.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift