Racktech « Övervakning Serverrum / Datahall

SMS Gateway

sms gateway

Central SMS-lösning för alla HWg-produkter

Istället för SIM-kort och abonnemang till alla enskilda enheter kan du nu förse dem med en central SMS-gateway som automatiskt tar han om larmförmedlingen från nätverkets alla HWg-produkter. Mottagarlistan administreras i respektive produkt där larmet inträffar och kan därmed dirigeras till olika mottagare beroende av vilken enhet som larmar.

SMS Gateway kan också användas för att skicka textmeddelanden från HWg:s egna mjukvaror som HWg Trigger, HWg DCD men också från den universella övervakningsplattformen Nagios.


Kontakta oss för mer information och prisuppgift