Klimatövervakning

Klimatövervakning

Avocent PM 1000/2000/3000 el-lister kan kompletteras med givare för klimatövervakning av serverracken. Varje el-list har upp till två uttag för anslutning av klimatgivare. Klimatgivarna kan i sin tur kedjekopplas med max 3 st givare per uttag. Totalt ger detta max 6 st klimatgivare som kan anslutas på varje ellist.

Klimatgivarna finns i två olika modeller. Den enklaste övervakar enbart temperatur och den mer avancerade övervakar temperatur, luftfuktighet och t.ex. strömmatning. Via givarnas anslutning till el-listena och el-listernas kommunikationskoppling till DSView systemet kan informationen fångas i DSView systemet och hanteras som larm i det totala systemet för management av infrastrukturen.

Via DSView kan olika fördefinierade åtgärder ske vid ett ev. larm. DSView innehåller möjlighet att definiera en mängd olika åtgärder beroende på vilket larm som uppstår. Ett tänkbart scenario: Låt oss anta att en givare reagerar på att temperaturen blir för hög i ett rack. Ett larm skickas omedelbart på valfritt sätt till administratören. Vidare känner systemet av att vid just den typen av larm skall en av administratören tidigare bestämd åtgärd vidtas. I detta fall slås kanske ytterligare ett eluttag till på el-listen och börjar mata takfläktarna i racket med ström så att ventilationen ökar och temperaturen sänks.

En annan tänkbar åtgärd om temperaturen skulle blir kritiskt hög kunna vara att DSView stänger av vissa av administratören tidigare valda utrustningar i den ordning man definierat. Denna nedtagning skulle kunna ske via KVM switchen eller via ILO/RSA/DRAC kort eller genom att strömmen stängs av. Helt beroende på vad administratören skapat för åtgärdslista.

Klimatsensorerna kräver ingen separat strömförsörjning. Maximal längd på kablage från el-listen till den sensor som sitter sist i en kedjekoppling är ca 400 meter.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift