Racktech « Bygga datagolv

Standard installationsgolv med parkett

Lackad ekparkett, mosaikmönster med 9 rutor/golvplatta. Parkett som ytskikt kan väljas både på golvplatta av kalciumsulfat och högdensitetsspån. Parketten levereras oljad eller lackad. Parketten är homogen och ca 4 mm tjock. Kantlist runt installationsgolvplattan utförs i samma kulör som parketten.

Flera olika mönster kan väljas (v.g se nedan), vanligast är mosaikparkett med fyra rutor om 300 x 300 mm på en installationsgolvplatta (600 x 600 mm), vilket ger ett snyggt, homogent helhetsintryck, utan att det traditionella installationsgolvmönstret, 600 x 600 mm, blir lika framträdande. Golvplattan kan återläggas i alla riktningar utan att mönstret bryts.

Byggvarudeklarationer för installationsgolven är upprättade i enlighet med Byggsektorns Kretsloppsråds Anvisningar.

Vi låter Institutet för Träteknisk Forskning, SP Trätek prova våra parkettgolvplattor för att säkerställa funktionalitet och hög kvalitet.

Ursprungsintyg för parkett medföljer.

De flesta träslagen kan väljas, men vanligast är: Ek, Ask och Bok.

Här visas några olika parkettslag:

Här visas några olika mönster.

  1. Installationsgolvplatta
  2. Parkett
  3. Kantlist I plast
  4. Aluminiumfolie/stålplåt
  5. Ytbehandling: Lackad eller oljad

Parkett

Olika sorters träslag och användningsområden

Standard kontor (låg trafik) Brinell-hårdhet
Gran 1,3
Gran (norsk) 1,8
Furu 2,0
Lärk 2,1
Al 3,0
Björk 3,2
Körsbär 3,5


Tung trafik Brinell-hårdhet
Lönn, europeisk 3,8
Bok / Ek 4,0
Bok, odlad 4,5
Lönn, canadensisk 4,8


Speciella träslag finns, och lämnas på förfrågan.

Parkett

Yta

Pendulum Stabilitet

Kvalitet

Utmärkt tålig mot

Alternativa golvplattor

  1. LIGNA (högdensitets spånplatta)
  2. NORTEC (fiberförstärkt kalciumsulfat)

Båda alternativen beläggs med aluminiumfolie eller stålplåt på undersidan.

Lackad ekparkett, mosaikmönser fyrarutor/golvplatta.

Lackad ekparkett, mosaikmönser fyrarutor/golvplatta.

Lackad ekparkett, mosaikmönser fyrarutor/golvplatta.

Lackad rökt ekparkett i industridesign.

Lackad ek i industridesign.

Lackad ek i industridesign.


Kontakta oss för mer information och prisuppgift