Racktech « Datakyla - klimatsystem för datorhallar och serverrum

CoolTrim

Få ut mer kyleffekt från din befintliga kyllösning med CoolTrim saneringstjänster. KoldTune går ett steg längre än CoolCheck genom att lösa identifierade kylningsproblem, som kan hjälpa dig att förbättra driftstabilitet, tillförlitlighet och effektivitet i din datahall.

Efter en CoolTrim, kommer din befintliga kyllösning att kunna kyla mer IT-utrustning med befintlig kylningsinfrastruktur och därmed fungera mer effektivt.

Vad som ingår:


Kontakta oss för mer information och prisuppgift