Avocent Power Manager

Power Manager från Avocent gör det möjligt att övervaka och mäta strömförbrukning, kostnader och trender av strömförbrukning.

DSView3 programvara ger tillgång och kontroll av nästan all utrustning som finns i dagens datacenter, och DSView3 PowerManager utökar kapaciteten för DSView3 programvara genom att också ge företag möjlighet att övervaka och mäta IT-verksamhetens strömförbrukning, kostnader och trender på alla nivåer inom sina datacenter samt avlägsna platser. DSView 3 Power Manager samlar in information från Cyclades PM-enheter och andra enheter som stöds för att ta fram historiska grafer och rapporter. IT-administratörer och chefer kan analysera total kostnad och kapacitet över enskilda PDU: s, rack, rader av rack eller hela data centers.

DSView 3 Power Manager hjälper dig:

 • Mäta och övervaka strömförbrukning för IT och/eller annan utrustning
 • Förstå tillgänglig strömkapacitet och var gränserna går
 • Mäta energikostnaden och göra det möjligt att debitera

Övervaka total energiförbrukning

DSView 3 Power Manager rapporterar strömförbrukning och laddningskapacitet på flera olika nivåer.

Förstå tillgänglig strömkapacitet

DSView 3 Power Manager fångar data i realtid och lagrar historiska data för att åskådliggöra hur mycket ström som verkligen används och hur mycket ström som finns att tillgå.

Övervaka energikostnaden

DSView 3 Power Manager ger möjligheten att räkna ut och jämföra kostnader över flera nivåer – rack, rad, datacenter och över hela företaget.

Funktioner och fördelar

FunktionFördel

Övervaka strömförbrukningen för hela IT-verksamheten

DSView 3 Power Manager rapporterar strömförbrukning och laddningskapaciteten över flera olika nivåer:

 • Individuella PDU:s
 • Individuella rack
 • Rader av rack
 • Datacenter
 • Hela företaget
Att förstå hur strömförbrukningen för hela din IT-verksamhet är fördelad gör att du kan ta bättre affärsbeslut.
Förstå tillgänglig strömkapacitet

DSView 3 Power Manager fångar data i realtid och lagrar historiska data för att åskådliggöra hur mycket ström som verkligen används och hur mycket ström som finns att tillgå.

 • Sätta nivåer och larm för att undvika överbelastning.
 • Se den direkta påverkan av alla förändringar eller tillägg.
Identifiera områden med hög kapacitet för att undvika överbelastning och även analysera trender för att på mest effektiva sätt utnyttja tillgänglig strömkapacitet.
Övervaka totala energikostnaden för hela IT-verksamheten

DSView 3 Power Manager gör det möjligt att beräkna och jämföra kostnader över flera olika nivåer (rack, rad, datacenter eller hela företaget)

 • Se vilken påverkan som följer efter olika konsoliderings- och expansionsprojekt.
 • Spåra kostnader över långa tidsperioder.
Se vilka områden som innebär höga kostnader och att förstå hela energikostnaden samt trender.

 

Screenshots från Power Manager

Klicka på bilderna för större version.

Screenshot för Power Manager Screenshot för Power Manager

Screenshot för Power Manager Screenshot för Power Manager

Screenshot för Power Manager

Kontakta oss för mer information och prisuppgift