NTP-server, tidsserver

Har du rätt tid?

Nya regler för tid vid transaktioner från och med 2008.
Har du rätt tid?
Info om tid
Tänk om 1 meter inte var lika lång i Stockholm som i Paris och Rom.
Tänk om 1 kilo inte var lika tungt i Stockholm som i Paris och Rom.

Info om tid

Alla som använder mått för längd och vikt i handel och andra penningtransaktioner måste kunna visa hur deras meterstavar och vikter har jämförts med de rikslikare som EU har bestämt. Denna jämförelse har skett i steg för steg via olika institutioner och det kallas att måttet är spårbart. Den som använder måttet måste kunna redovisa hur spårbarheten har åstadkommits.

Nu har USA o EU beslutat att från och med 2008 gäller de nya reglerna i: SOX, EuroSox, SEPA, MIFID, 2002/58/EG, LIS/ISO 27000 o IEC 61850. Alla som använder tidsangivelser i handel måste ha spårbar tid. Banker och varuhus måste ha på samma tid i hela Europa. Det betyder att tidsangivelsen på ett kvitto från ICA i Sverige måste överensstämma med tidsangivelsen från börsen i London om stämplingen har skett samtidigt. Men även andra system som påverkar företagets resultat måste ha samma tid.

Har du rätt tid?

Tänk efter hur många olika system har du på ditt företag och hur många olika klockor finns det? Telefoni-, fax-, ethernet-, data-, kassa-, kamera-, produktion-, larm-, in och ut passerings- systemet. Har alla samma tid?

Du måste ta kontroll på tiden och ha en egen klocka som anger korrekt tid och vars tidsangivelser är spårbara, dvs du skall kunna visa hur din klocka får kontakt med UTC.

Nya reglerna:

  • UTC: "Universial time code" är den tid som den internationella klockan ger. Den utgår från mätningar på atomur och jordens rotation.
  • NTP: "Network time protocol" tid i datorsystem.
  • SOX: Finans, sjukvård och hemlandets säkerhet ska ha UTC tid. Man ska klara sig en vecka utan GPS eller Ethernet. Gäller även för bolag som exportetar till USA. Fängelse 10-20 år om man bryter.
  • Federal Reserve Bank: Federal Reserve Bank: Alla som ska transferera pengar till USA måste använda UTC+0 i tidskod.
  • MIFID/SEPA: Alla finanstransaktioner ska ske i UTC tid.
  • 2002/58/EG: All elektronisk trafik ska sparas med UTC tid via NTP upp till 1år.
  • EuroSOX: De system som rör företagets ekonomiska verksamhet ska vara spårbara till UTC med spårbarhet upp till 10 år. Gäller alla börsbolag, kreditinstitut och försäkringsföretag.
  • LIS/ISO27000: Nya elreglerna efter Blackout New York 2004. Spårbar till UTC.

I Sverige så finns det även krav på tid i Kamera-, Alkohol- och den nya Kassaregister-lagen. Bla finns det en lag om tidangivelser vid kamerabevakning. "Lag 1998:150 lag om allmän kameraövervakning." Andra paragrafen: TV-kameror, andra optisk-elektriska instrument och därmed jämförbara utrustningar. Detta syftar till lag 1992:1514 vilket tid är definierat. Att inte ha spårbar tid i sitt system ger böter på 20.000 Sek.

Ska dina bevis hålla i en domstol så ska tiden stämma i alla dina system som rör ekonomisk verksamhet. Annars kan inte domstolen döma utan tvivel. Redan nu finns rättsfall där svenska domstolar tagit hänsyn till bristen på spårbar tid.

Välja NTP-server, vilken?

Välja NTP-server, vilken?

Racktech hjälper er för att få den lösning som passar er bäst!

LANTIME M900

LANTIME M900

En högpresterande flexibel NTP-server

Network Time server (NTP)

Network Time server (NTP)

NTP Server för NTP/SNTP-protkollet - hämtar tid från GPS sateliter. Rätt tid i nätverket.

LANTIME Server M600 GPS

LANTIME Server M600 GPS

Med 4 st Ethernet portar (10/100baseT) och IRIG utgång. Större display (VFD, 32x4 bokstäver)

LANTIME Server M300 GPS

LANTIME Server M300 GPS

Grundmodellen med trovärdig, noggran och stabil tidskälla

LANTIME M200

LANTIME M200

NTP-server Grund enheten för ett Nätverk

LANTIME M100

LANTIME M100

En DIN-monterad NTP-server

NTP LED stor Display

NTP LED stor Display

Stor display med 100mm (4") höga 7-segment LED siffror

Oscillator

Oscillator

Ett antal olika oscillatorer för alla ändamål

LANTIME M400

LANTIME M400

IRIG-klocka för datorer

IRIG-klocka för datorer

GPS Klocka för datorer

GPS Klocka för datorer


Kontakta oss för mer information och prisuppgift

Vad heter Sveriges huvudstad?