Lampertz Modular safe – Säkert serverskåp

Lampertz Modular safe

Modular Safe är ett serversäkerhetsskåp för att skydda servers och kommunikationsutrustning mot brand, rök, gas, fukt, stöld och andra fysiska hot. Serversäkerhetsskåpet blir som ett komplett mindre serverrum med alla säkerhetsfunktioner installerade.

Det säkra serverracket är utrustat med egen luftkonditionering, oberoende strömförsörjning, effektivt brandalarm och släckningssystem. Dessutom är systemet helt tätt, så att utvändig brandgas eller fukt inte kan tränga in.

Lösningen byggs på plats hos kunden och kan till och med byggas runt ett existerande serverrack medan rackets befintliga servers är i full drift!

En stor fördel med denna typ av lösning är att hela systemet kan flyttas till en ny driftplats. Systemet kan rymma ett eller flera 19" rack och även enkelt byggas ut i takt med att behovet ökar.

Systemet med säkert serverrack är mycket effektiv för små- och mellanstora IT-installationer, där ett komplett IT-säkerhetsrum är för stort eller blir för kostsamt.

Fakta

  • Mycket säker lösning för att skydda utrustning i 19"-rack
  • Fysiskt hårdvaruskydd med brand – och tillgångsskydd
  • Modulär lösning som kan installeras under befintlig drift
  • Att flytta lösningen till annan plats eller bygga ut systemet är enkelt och okomplicerat

LSR 9.3 garanterar effektivt skydd mot:

  • Brand (90 minuter enligt DIN4102)
  • Vatten (IP-klassat enligt EN 60529)
  • Damm (IP-klassat enligt EN 0529)
  • Gas (enligt DIN 18095)
  • Bråte (enligt DIN 4102)
  • Stöld eller inbrott (enligt EN 1627)

Kontakta oss för mer information och prisuppgift