Racktech « Bygga datagolv

Klimatgolv

Klimatgolv, även kallat ”Flexible Space System”, är ett system som är uppbyggt kring ett klimataggregat tillsammans med ett installationsgolv. Klimataggregatet kan trycksätta installationsgolvet med ventilerad samt värmd eller kyld luft helt efter behov.

Racktech har stor erfarenhet av arbete med klimatgolv. Idag utför vi både nyproduktion samt ombyggnad/hyresgästanpassning/service av klimatgolvsystem. Lite snabba faktauppgifter:

Exempel på systemlösningar

Genom klimatgolvet får man en stor flexibilitet samt enkel och snabb hyresgästanpassning. Zonkontroll med egen styrpanel samt möjlighet att koppla upp mot överordnad styr- och reglerutrustning.


Kontakta oss för mer information och prisuppgift